U objednávok od 16.12. žiaľ už nemôžeme garantovať doručenie do Vianoc

Ponuka kategórie "Doplnky" nepatrí do portfólia značky DIOSTEN.style. Ide o doplnok našej ponuky pre tých, ktorí sebarozvoj a osobný rast chápu, rovnako ako my, ako svoju životnú cestu a hľadajú nástroje pre osobnú harmonizáciu, potechu, radosť a podporu svojej vnútornej práce; čo je cieľ a základ z ktorého a pre ktorý sa zrodil a existuje aj DIOSTEN.style – prinášať radosť a podorovať rozvoj krásy tela, duše a ducha.

Aura-Soma produkty sú súčasťou mojej práce COLOROLOGA® už viac ako 15 rokov. Objavujú sa aj na mojich seminároch, workshopoch a sústredeniach v rámci mnou ponúkanej náuky - COLOROLOGIE®. Ich prepojenie s DIOSTENmi je ponukou jedinečnej príležitostí venovať si vedľa DIOSTENu ako takého ešte ďalšiu porciu starostlivosti, lásky a pozornosti. Pokiaľ u akéhokoľvek DIOSTENu nájdete odkaz na AURA-SOMA produkt, potom je to čisto z toho dôvodu že podporí prácu s daným DIOSTENom.

Žiaľ, nie vždy s VAMI MÔŽEME ZDIEĽAŤ VŠETKY INFORMÁCIE O TÝCHTO PRODUKTOCH - právne predpisy EÚ sú v týchto ohľadoch veľmi komplikované a o možných účinkoch a pôsobení týchto produktov, mimo rámca ich primárneho pôsobenia, informovať neumožňujú. Zoznámiť sa s nimi môžete na našich praktických kurzoch, workshopoch alebo mnou poskytovaných osobných konzultáciách COLOROLOGIE®. Cieľom akejkoľvek našej práce, aktivity či pôsobenia je podpora na ceste k sebe sama, druhým, svojmu naplneniu, poznaniu a životnej radosti. Sme radi, že s vami môžeme práve tieto snahy zdieľať aj týmto spôsobom.