U objednávok od 16.12. žiaľ už nemôžeme garantovať doručenie do Vianoc

ZLATĚ A ŽLUTĚ ZBARVENÉ KALCITOVÉ DIOSTENy - jsou pro každého, kdo je odhodlán realizovat a tím plnit své cíle a podpořit svou vůli a odhodlání. Podporují čistou mysl, schopnost koncentrace a jasnost vnímání. Umí podpořit práci se strachy, stavy úzkosti, tísně, napětí a ztráty motivace. DIOSTEN nesoucí žlutý Kalcit podporuje zdravé sebevědomí a schopnost zaměřit se na podstatné. Pomůže vám překonat obavy a tíseň, strach pojící se na vlastní selhání a nedostatečnost. Umí dobře pracovat také s trémou, protože podporuje rozvíjení vlastní kreativity. Častou příčinou váznoucí seberealizace bývá nízká sebeúcta a absence vědomí vlastní hodnoty, a právě s těmito blokátory umí tyto DIOSTENy pracovat; za předpokladu, že je to téma, se kterým jste rozhodnuti začít něco dělat. Pokud dlouhodobě něco odkládáte, když si přejete nalézt motivaci, když se cítíte vyčerpaní již jen při pomyšlení na to vše, co si myslíte, že ještě musíte; všude tam může pro vás ZLATÝ či ŽLUTÝ KALCITOVÝ DIOSTEN vítaným impulzem i symbolem optimismu a síly vlastní vůle. Osvětlí vám cestu k utříbení si svých pocitů, svého vnímání i mysli. Pomůže k novému poznání a moudrému nadhledu. Díky tomu můžete snáze získat zdravý odstup od všeho, co vás tísní a získat tak lepší přehled nad vším, co je třeba. Posílí vědomí si sebe sama a tím vám může otevřít cestu pro cokoliv, co je s vaším vědomím v souladu.

DIOSTEN.STYLE
©2021 Všechna práva vyhrazena!