ZÁHNEDA & DIOSTEN

ZÁHNĚDOVÝ (MORIONOVÝ)  DIOSTEN - Tyto DIOSTENy patří k těm nejvíce stabilizujícím, tedy těm, které obnovují, upevňují, chrání nebo posilují uzemňující aspekt. Bylo by však chybou vnímat je pouze jako ukotvení. Patří do rodiny Křemenů a nejblíže mají ke KŘIŠŤÁLOVÝM DIOSTENům. Jako příbuzný Křišťálovému umí Záhnědový DIOSTEN tedy posloužit nejen jako ochranný a stabilizační DIOSTEN, ale také jako vynikající vysílač / přijímač ideální a přístupný pro programování. Poslouží výborně například během meditační praxe, nebo když v sobě hledáme odpovědi, protože umí podpořit navýšení vibrací i jejich integraci do rovin hmotných světů, kam patří například také svět našich myšlenek, emocí a také astrálních úrovní, které tvoří naše nejbližší „neviditelné“ okolí. Bezesporu jsou ZÁHNĚDOVÉ DIOSTENy ideální pro jakoukoliv formu ochrany zejména ve styku s jakýmkoliv vnějším okolím. Za jejich největší přednost považuji to, že umí vysoké vibrace stabilizovat a uzemňovat. Podpoří tedy jakoukoliv práci na mentální či duševní hygieně, ochraně, pročištění a projasnění, odlehčení a úlevě při hledání nejen pevné půdy pod nohama, ale také nového světla, vizí a odpovědí pro naše vyšší vědomí. Mohou podpořit také harmonizaci přechodů mezi vyššími úrovní vědomí a nižšími vibracemi hmoty a těla, kam patří již zmíněný mentální či emocionální rozměr nás samotných. Tím jsou tyto DIOSTENY ideální pro jakoukoliv integritu protikladů. Takovými protiklady se mohou stát například náš intuitivní vhled a mentální stereotyp, který ho popírá. Sjednocením či utišením protikladů či obnovením vlastní integrity a stabilizace se může dostavit například pocit úlevy, bezpečí, jistoty, pevnosti, regenerace a sebeobnovy. ZÁHĚDOVÉ DIOSTENy najdou své uplatnění tedy všude tam, kde se cítíme nedostatečně ukotvení sami v sobě, v realitě, která nás obklopuje a jíž jsme součástí nebo v rovinách bezpečí a jistoty ve vnímání sebe ve vztahu ke světu kolem nás.

Tzv. "MORION" je tmavší variantou Záhnědy. Zbarvení MORION DIOSTENů může být od hluboce hnědé až po temně černou. Jejich působení je pak velmi podobné, avšak o něco hlubší a intenzivnější a své uplatnění najdou zejména tam, kde je třeba hodně stabilizačního prvku, opory a také regenerace a integrace ve vztahu k sobě sama, svému tělu, svým vnitřním světům i "neviditelným" světům kolem sebe. Krystaly Záhnědy a Moriony jsou Krystaly Křemeny vystavené účinkům přírodní radiace, která je příčinou jejich tmavého až černého zabarvení. Tyto Krystaly se vyrábějí i uměle, ale takové do své tvorby primárně nezahrnuji.

DIOSTEN.STYLE
©2022 Všechna práva vyhrazena!

Odporúčané produkty1