TOPAZ & DIOSTEN

TOPAZOVÝ DIOSTEN - Tyto DIOSTENy v sobě nesou mocný impulz nadhledu a schopnosti odstupu. Tento impulz je lékem na splíny, pocity sevření, tísně, pochybností a strachu. Uplatní se vždy a všude, kde se nám zúžil pohled, přehled, kdy podléháme tvrdým vnitřním analýzám, odsuzování a strachům, duševnímu vyčerpání a ztrátě – nadhledu. Podpoří odvahu a povedou nás od úvah, úmyslů a slov k činům. Oceníme je všude tam, kde ztrácíme kontakt se svou osobností či svou osobní silou a propadáme skleslé depresi a pocitu zmaru. Všude tam, kde byla sebeúcta, laskavost, štědrost a dobrosrdečnost vystřídána či nahrazena strachy a vynášením soudů. Tyto DIOSTENy nás podpoří v dosahování stanovených cílů, zejména v oblasti sebepoznání a osobního rozvoje – podpoří sebereflexi, sebekontrolu a vnitřní moudrost, která nikdy nepostrádá – nadhled. Jsou to DIOSTENy pracující s lidskou štědrostí, otevřeností, osobním svělem, silou a vůlí, vnitřní moudrostí a jasným vnímáním. Pokud máte na duši vrásky způsobené dlouhodobým stažením a uzavřením se světu, je to ideální narovnávač těchto brázd a pokud vaše tvář a duše září světlem - Topazový DIOSTEN toto světlo umocní a podtrhne.

Jemné modifikace oblasti působení se mohou měnit podle druhu použitého kamene. Tyto jsou pak zohledněny v charakteristice konkrétního DIOSTENu.

DIOSTEN.STYLE
©2021 Všechna práva vyhrazena!