TANZANIT & DIOSTEN

TANZANITOVÝ Rezonanční šperk DIOSTEN – Tanzanit je obchodní název pro modrou odrůdu minerálu zvaného ZIOSIT. Pojmenování Tanzanit je odvozeno od naleziště v severní Tanzanii (Afrika). Všechny doly se nacházejí v oblasti asi osmi čtverečních mil v pohoří Merelani, poblíž úpatí hory Kilimandžáro a města Arusha. Uvádí se, že Tanzanitové kameny jsou staré cca 585 milionů let a poprvé byly objeveny v roce 1967.

Když je Tanzanit pozorován z různých směrů či úhlů, mění barvy. To můžeme v rovině DIOSTEN Rezonančního šperku vnímat jako symbolické vyjádření schopnosti zvyšovat a měnit naše vědomí. Tato schopnost je pro nás důležitá zejména s ohledem na náš spirituální růst a při hledání odpovědí na otázky smyslu našeho života a odhalování toho, čemu říkáme "životní poslání. Právě těmto tématům jsou Tanzanitové DIOSTEN Rezonanční šperky stvořeny primárně a cíleně.

Z pohledu mé nauky Colorologie® mohou být Tanzanitové DIOSTEN šperky podporou při realizaci vlastních nápadů a přeměny pasivních postojů do konstruktivních činů. Mohou podpořit naše vědomí a otevřít ho schopnosti srovnání mezi tím, jak žijeme, a tím, jak bychom mohli žít vědoměji, v souladu se svým nitrem, určením a vnitřním směřováním. Tyto DIOSTENy podpoří tedy vědomou práci s tématy přesvědčení – schopnosti aktivně realizovat a uskutečňovat, nebo odhalovat to, čemu věříme. Ti, kdo s nimi budou aktivně pracovat a budou je nosit, si mohou snáze zvědomit, a lehčeji uskutečňovat, své povolání a svůj lidský potenciál. Jsou vhodné například pro vysoce vyvinuté, leč dřímající bytosti, které dosud nepoznaly nebo prakticky neuchopily svou sílu a se strachem před ní či z ní zavírají svá srdce; neumí se jí stát a být jí pro sebe, druhé ani svět.

Tyto DIOSTEN šperky mohou podpořit rozvoj důvěry a postupné otevírání se dalším, novým možnostem. Na podvědomé úrovni nám mohou pomoci lépe se vyrovnat sami se sebou, mohou pomoci aktivovat psychické schopnosti a usnadnit komunikaci s duchovními rozměry a úrovněmi sebe i světa kolem nás. Pomohou s jakoukoli vědomou formou transformace, překonáváním starých vzorců a způsobů chování či s přechodem do nové, přínosnější fáze života. Patří k nim bezesporu také ochrana; například pro pečovatele, kteří pomáhají druhých, léčitele, učitele apod. Pomohou zachovat věrnost svému poslání, neustrnout, rozvíjet se a pečovat nejen o druhé, ale i o sebe.

Představují a zosobňují symbolické vodítko k proměně velkých snů ve skutečnost a symbolicky představují intelekt v kombinaci s intuicí, důvěru v kombinaci se schopností uskutečnění a změn. Jsou to symboly důstojnosti, pravdy, zdravého a hlubokého úsudku, věčnosti, poznání a možná i dlouhověkosti…

DIOSTEN.STYLE
©2022 Všechna práva vyhrazena!