Náš Tip pre váš osobný rozvoj: Letný praktický Workshop COLOROLOGIE® s Rafaelom

SPODUMEN KUNZITOVÝ DIOSTEN – DIOSTEN ideální všude tam, kde je tématem láska a spiritualita. Jeho působení se dotýká témat duchovní či také „božské“ lásky k níž neoddělitelně patří takové hodnoty jako pokora. Tento DIOSTEN propojuje Srdce s Korunou a vytváří tak jedinečnou podporu pro transformující sílu lásky. Ta není ani změkčilá ani vše tolerující. Je laskavá, avšak svou důsledností a věcností. Preferuje to, co je při pohledu z vyšší perspektivy prospěšné a žádoucí na úkor toho, co je pohodlné a překážející. Transformační síla tohoto DIOSTENu umí pracovat s bloky, které halí a kalí schopnost skutečně cítit. Pomůže tedy s navázáním kontaktu s naší nejhlubší podstatou, učí vnímaní nezatíženého emocemi a nezabarveného jakýmikoliv programy. Díky tomu podporuje rozvoj schopnosti vcítění a vyladění se na skutečné potřeby duševní a duchovní roviny nás i druhých. Což oceníme zejména v rovině veškerých vztahů, včetně toho k sobě sama, kde pomáhá rozvíjet soucítění a tím ohled, laskavost, ale také již zmíněnou důslednost a věcnost. Láska není změkčilá a škodlivá tolerance. Pravá láska vždy zohledňuje prospěšnost, proto v nás probouzí například schopnost vzdát se očekávání, představ a předsudků a rozvíjet úctu jako základ respektu, soucit, jako základ ohledu, pravdu, jako základ věcnosti, laskavost, jako základ přijetí, čistotu projevující se jako přirozený stud a zdrženlivost, nikoliv potřeba vést, válcovat a vychovávat. Opět platí, že ve vztahu k sobě i druhým. S jeho pomocí si snáze zvědomíme nejvnitřnější pocity a duševní stavy, podpoří ochotu projevovat je bez zábran a ostychu

DIOSTEN.STYLE
©2021 Všechna práva vyhrazena!