SPODUMEN KUNZIT & DIOSTEN

SPODUMEN KUNZITOVÝ DIOSTEN – DIOSTEN ideální všude tam, kde je tématem láska a spiritualita. Jeho působení se dotýká témat duchovní či také „božské“ lásky k níž neoddělitelně patří takové hodnoty jako pokora. Tento DIOSTEN propojuje Srdce s Korunou a vytváří tak jedinečnou podporu pro transformující sílu lásky. Láska není změkčilá a škodlivá tolerance. Pravá láska vždy zohledňuje prospěšnost, proto v nás probouzí například schopnost vzdát se očekávání, představ a předsudků a rozvíjet úctu jako základ respektu, soucit, jako základ ohledu, pravdu, jako základ věcnosti, laskavost, jako základ přijetí, čistotu projevující se jako přirozený stud a zdrženlivost, nikoliv potřeba vést, poučovat, válcovat a vychovávat (ani v zájmu jakéhokoliv samozvaně zvoleného "dobra"). Což oceníme zejména v rovině veškerých vztahů, včetně toho k sobě sama.

Podora těchto DIOSTENů najde své místo u práce s bloky, které halí a kalí schopnost skutečně cítit. Pomhou s navázáním kontaktu s naší nejhlubší podstatou, podpoří snahu o vnímaní nezatížené emocemi a nezabarvené jakýmikoliv programy. Podpoří rozvoj schopnosti vcítění (či znovu cítění) a vyladění se na skutečné potřeby duševní a duchovní roviny nás i druhých. Pomáhají rozvíjet soucítění a tím ohled, laskavost, ale také již zmíněnou důslednost a věcnost. S pomocí těchto DIOSTENů si snáze zvědomíme nejvnitřnější pocity a duševní stavy - podpoří naší ochotu projevovat je bez zábran a ostychu.

DIOSTEN.STYLE
©2021 Všechna práva vyhrazena!