Čierny TURMALÍN / SKORYL & DIOSTEN

SKORYLOVÉ DIOSTEN rezonanční šperky mohou pomoci s uzemňováním duchovní praxe do každodenního života a jsou jedněmi z nejsilnějších ochranných DIOSTEN šperků. Jsou ideální k harmonizaci a propojení všech poloh a rovin našeho já. Skoryl je spojován se schopností stabilizace našho energetického systému, pomáhá v něm nastolit řád a pořádek proto jsou jím osazené DIOSTEN šperky ideální jako doplněk pro jakoukoliv rekonvalescenci, například po psychickém otřesu. Mohou mít stabilizující, posilující a ochranný vliv, přisuje se jim schopnost podpořit zprůchodnění a zesílení veškerých energetických toků (zprůchodnění meridiánů) v těle, propojení energetických center, navýšení a stabilizace integrity a síly celého našeho energetického systému a biopole; je-li toto základem našich snah a aktivit – podpoří je.

Skorylové DIOSTENy podpoří práci s překonáváním a bořením starých a překážejících struktur, překonaných duševních, emočních a mentálních vzorců. Zároveň tyto uvolněné oblasti umí propojit s novou energii, novým světlem a inspirací. Oceníme je například vždy, když máme pocit, že dosažení našeho cíle zůstává v nedohlednu a my propadáme beznaději. Vždy, když jsme na jakémkoliv myšlenkovém, emočním či duševním kolotoči. Díky jejich podpůrnému působení můžeme snáze rozpoznat, čemu se na své cestě věnovat více, co opustit, co změnit apod. Podrží nás, abychom se nevzdávali a byli schopni nalézt nové cesty postupu. Pomohou nám analyzovat naše vlastní postupy, integrovat naše vnímání a cítění do jasných forem myšlení, nebo naše myšlení vystaví novému světlu vědomí, podpoří práci na obnově a navýšení naší integrity, ochrání nás před vším, co se tuto integritu snaží napadnout – například cizí lidská zášť, zloba, cizí energetické vlivy a působení; opět v návaznosti na vědomou práci s těmito tématy.

Mohou podpořit práci s tématy propjení pravé a levé mozkové hemisféry – analýza vs intuice, porozumění vs pochopení. Pomohou vždy, když se cítíme „mimo svůj střed“.Mohou podpořit navýšení energetického potenciálu a díku tomu nás mohou učinit snáze přístupnými nové inspiraci, nalezení nových odpovědí, překonání opakujících se a zastaralých způsobů myšlení apod. Tyto DIOSTENy budou užitečné vždy a tehdy, pokud neumíme ukočírovat své reakce, pochybujeme a ztratili jsem se v „začarovaných kruzích“. Zavedou nás blíže k sobě sama a pomohou nám stabilizovat se – snáze tak můžeme proniknout k příčinám našeho chasu a zmatku. Díky tomu si také můžeme snáze zvědomit například příčinu toho, co nám stojí v cestě.

Pracujete-li s meditacemi či jakýmkoliv „laděním se“ na jemnější roviny bytí, kdy se dostáváte do působení a vlivu „neviditelných světů a jeho obyvatel“, neměl by Turmalínový DIOSTEN chybět ve vaší výbavě. Pomůže integrovat a uzemnit vše prožité a zároveň poskytne ochranu před nízkými vlivy – nepodáte-li jim sami svou zvědavostí a otevřeností ruku k volnému konání uvnitř vás… Bdít musíme my! Od toho máme svůj cit.

Tyto DIOSTEN rezonanční šperky se budou ochotně podílet na rozbíjení duševních, emocionálních a mentálních blokád. S jejich podporou se můžeme dobrat jak zastřených hloubek svého podvědomí, tak i znovupropojení všech našich rovin. Budete-li na tom vnitřně poctivě pracovat – bude vám Turmalínový DIOSTEN mocným spojencem a dokonalým ochráncem do vší nízké nepohody.

Turmalíny jako takové mohou mít různé barvy: Černou (Skoryl), Růžovou (Rubelit), Zelenou (Verdelit), Modrou (Indigolit), Červeno-Zelenou (Melounový Turmalín)... Každý působí trochu rozdílně, jako specialista na různé oblasti. Základní půspbení mají společné.

DIOSTEN.STYLE
©2021 Všechna práva vyhrazena!