SKAPOLIT & DIOSTEN

SKAPOLITOVÝ DIOSTEN - je ideální pro jakékoliv plánování, tam kde chybí sebekázeň a vládne prokrastinace, tedy chorobné odkládání nebo nedodělávání.

Tento DIOSTEN vám dle principů COLOROLOGIE® pomůže s tendencí sabotovat sebe sama, resignovat a ze strachu a obav nedělat nic. Nedovolí vám více upadat do role oběti nebo sabotéra, protože umí podpořit práci s ustrnutím a cyklickému opakování dost pocuchat základ utkaný ze lpění na něčem, co už dávno není pravda. Může tak pomoci ukončit a překonat nikam nevedoucí sebeusvědčování, sebeobviňování a jiné tendence k sebedestrukci či sklon k omezujícím strachům. Může posloužit jako pohon k činu, akci a vědomé změně. Pomůže s odblokováním „zaražené a ustrnuté“ energie zpívající ohranou a zdomácnělou píseň „Nestojím za nic“ se zprofanovaným refrénem „…nejsem dost dobrý!“.

Tyto DIOSTENy vám pomohou podpořit jasnot vnímání a schopnost zdravé analýzy.

DIOSTEN.STYLE
©2021 Všechna práva vyhrazena!