Prsteny a naše energie

Vhodně zvolený prsten, s vědomě voleným energetickým a vibračním působením, může plnit mnohem hlubší smysl, než jen ten estetický. Naše DIOSTEN Prsteny a Prstýnky jsou k tomu ideálním prostředkem. Známe jejich energetické působení, sílu i moc. Jsou zhotoveny se záměrem, použitá Měď zesiluje působení zvolených a pečlivě vybraných Kamenů, Krystalů a Minerálů. Pokud je navíc prsten zhotoven přesně na míru tomu, komu a čemu má posloužit, máme v ruce další přirozený způsob jak pracovat se svým vědomím, myslí, energií i tělem.

Tisíciletími ověřená medicína nám říká, že na každém z prstů začíná nebo končí tzv. Meridián, který prochází celým tělem a, podoben nervové soustavě, energeticky spojuje a propojuje různé životní oblasti, části těla, jeho orgány a procesy. Meridiánů je několik a i když je západní věda spíše ignoruje, jsou pečlivě zmapované. V některých částech světa jsou primárním základem jakékoliv péče o zdraví, fyzickou, duševní i spirituální pohodu. Každý z Meridiánů se dotýká jiných orgánů či energetických okruhů a témat.

Každý z prstů, na nohách i na rukách, je součástí některé z těchto energetických linií. Stimulace této linie, či bodů na nich umístěných, může energeticky ovlivnit nejen jednotlivé orgány těla, ale také naše emoční a psychické stavy. Věnovat jim pozornost se vyplatí. Všímám si toho při své EUVIGRA JIN YOGA praxi, kterou jako instruktorka vedu a v rámci níž jsou tyto znalosti základem mé práce s lidmi, kteří se účastní mých hodin, lekcí a praxe.

Každý prst je tedy, v určitém smyslu, nositelem určitých kvalit, které můžeme aktivací těchto drah, či bodů na nich umístěných, ovlivnit. To zdárně využívá například akupresura, akupunktura, reflexní terapie, poklepávání nebo masáže. Stimulantů pro obnovení životní síly a harmonie těchto drah je hodně. Je dobré si uvědomit, že jedním z nich mohou být také prsteny, které na prstech nosíme. Spolu s navlečením prstenu na prst, navlékáme tyto symboly a jejich působení také na tyto energetické dráhy a zákonitě je tím, více či méně, ovlivňujeme. I v pohádkách jsou prsteny moci, prokletí, kouzel nebo třeba lásky. Sílu jim dává záměr a účel, pro který jsou stvořeny, jejich působení formuje to, z čeho a jak jsou zhotoveny. Je-li při jejich výrobě srdce a účel, je i v nich. Je-li při jejich výrobě lhostejnost bez záměru, je i v nich.

Jaké kvality ten který prst nese a s čí je spojován?

Nabízíme vám malého průvodce, jehož cílem je inspirovat k vědomějšímu přístupu a nastínit, nikoliv dopodrobna rozebrat, co s jednotlivými prsty může souviset a jaké síly nebo energie se mohou při vašem vědomém přístupu „dát do pohybu“. Neberte to jako dogma. Ctěte a berte na zřetel svoji vlastní intuici a to, co se zde nabízí, vezměte čistě jako informace k posílení a prohloubení toho, co vaše srdce již zná.

 • PALEC – Mars
  Podporuje schopnost vnímat kvality vůle, osobní odvahu, čest, schopnost prosadit se

 • UKAZOVÁČEK – Jupiter
  Podporuje sebevědomí, ambice, vedení, výkonné schopnosti

 • PROSTŘEDNÍČEK – Saturn
  Podporuje hledání Pravdy, rozlišovací schopnosti, smysl pro spravedlnost, vize, etiku, rovnováhu

 • PRSTENÍČEK – Venuše
  Podporuje kreativitu, sebevyjádření, pěstování lásky ke kráse ve všech podobách, soucit, vztahy k ostatním

 • MALÍČEK – Merkur
  Podporuje komunikaci, tvořivost, touha po vědění, jasnovidnost, intuici

 A pamatujte: Na rukou máme celé své tělo a v rukou svůj vlastní život.

©Sarah | DIOSTEN.style
akreditovaná YOGA učitelka a instruktorka

Všechna práva vyhrazena!

Odporúčané produkty3