Vážení, v období od 28.5. do 6.6. je prevádzka e-shopu mierne obmedzená. Objednávky doručené v tomto období budeme rozposielať dňa 7.6.. Ďakujeme za pochopenie.

Vyhlásenie o zodpovednosti

  • Veškerý obsah webového rozhraní DIOSTEN.style, zejména autorovy komentáře a popisy připojené k faktickým, popisným informacím o nabízeném zboží, mají ryze informativní charakter a ráz. Jsou svobodným uměleckým vyjádřením autora obsahu a nelze je chápat ani vykládat jako reklamní či propagační texty. Sdílené informace vyjadřují ryze autorovy zkušenosti. Jako takové jsou nepřenosné a v žádném ohledu nejde o oficiálně uznanou vědou podložná fakta. Jsou projevem lidského poznávání a subjektivních, tedy ryze osobních zkušeností a poznání nebo zkušeností a poznání sdílených písemnou, ústní či jakoukoliv jinou formou ve veřejném prostoru, kulturním dědictví, lidových či komunitních tradicích, zvyklostech apod.

  • Předkládané je nabízeno jako podnět pro vlastní, samostatné zkoumání, ověřování, hledání a bádání a v žádném případě nemá za cíl nahradit, poskytnout či nabízet jakoukoliv péči o fyzické, mentální nebo duševní zdraví toho, kdo jejich obsah zkoumá, vstřebává a jakkoliv zpracovává. Toto webové rozhraní nenabízí žádný způsob ani metody léčení, nevyjadřuje ani nezastupuje žádný náboženský, duchovní, léčebný či léčitelský směr, konzultační či poradenské služby ani jakékoliv terapeutické principy či postupy.

  • Primárním obsahem webového rozhraní je nabídka autorských šperků z mědi, drahých kamenů a minerálů. Jakékoliv možné podpůrné a harmonizující vlivy těchto šperků jsou ryze a zcela subjektivní záležitostí a nemohou být v žádném ohledu garantovány. Autor (provozovatel) se zříká jakékoliv odpovědnosti plynoucí z nenaplněných očekávání a představ ohledně vlivu a působení kamenů, minerálů nebo jednotlivých šperků DIOSTEN. Garance a záruka ze strany autora je poskytována pouze na hmotné zboží, tedy šperk DIOSTEN či výrobek jako takový.

  • Veškeré fotografie námi nabízeného pořizujeme se zřetelem na zachování absolutního věrohodného zobrazení nabízeného. Ani přes tuto upřímnou snahu o věrnou reprodukci nabízeného nejsme schopni zaručit, že zobrazené vidíte tak, jak vypadá ve skutečnosti. Jde zejména o barevné zobrazení, odstíny, apod., které se vykreslují a zobrazují dle typu a technické vybavenosti zařízení, na němž si naše webové rozhraní prohlížíte a námi nabízené zboží zobrazujete. Berte prosím tuto skutečnost na zřetel. Každé zařízení (mobilní telefon, tablet, stolní počítač, notebook) zobrazuje dle svého nastavení a parametrů, které nemůžeme pro správné zobrazení nijak ovlivnit.

Rafael EbRampti
autor a zakladatel
DIOSTEN.style