PETALIT & DIOSTEN

Na PETALITOVÝ DIOSTEN lze nahlížet jako na ŠAMANSKÝ DIOSTEN. I velmi malý exemplář tohoto DIOSTENu je mimořádně silným rezonantem, který jedinečným způsobem pracuje i s prostředím, ve kterém se na nachází – je-li to součástí účelu pro který ho aktivujete a zasvětíte. Jde o DIOSTEN ideální pro práci s naladěním a vyladěním na informační tok zprostředkovávaný nejen naší vnitřní podstatou, ale také světy bytostných pomocníků a duchovních průvodců – našich „andělů“ strážných (rozuměj lidských duchů a bytostí darujících svou podporu a hlas tichého vedení ze světů za hranicemi ryzí hmoty a hmotnosti).

PETALITOVÝ DIOSTEN pomáhá z pohledu COLOROLOGIE® navýšit vibrace, prohloubit vnitřní klid i jasnost naladění. Podpoří jakoukoliv vnitřní práci a je to ideální společník pro jakoukoliv práci založenou na propojování nehmotných světů se světem hmoty a také hledáním, objevováním, zvědomováním a jasným vyjadřováním duchovních vizí. Pokud se nosí soustavně, umí podpořit energetické navýšení všech energetických center na všech úrovních těla. Umí je harmonizovat jednotlivě i mezi sebou a tím podpořit schopnost či snahu navázat spojení s vyššími oktávami či rozměry sebe samotných či, zjednodušeně řečeno, navýšit energii ve všech oblastech, které se nás týkají. To má jedinečný dopad například na jakoukoliv snahu „vymanit se a odpoutat“ - z energetických vzorců, mentálních stop a návyků či dokonce vlivů druhých lidí, jakýchkoliv cizích entit a forem usídlených v aurickém poli apod. V každém z nás sídlí šaman, tedy ta část nás samotných, která nás umí přivést k uzdravení, probuzení, transformaci, změně, svobodě i duchovní vizi, proto se domnívám, že PETALITOVÝ DIOSTEN by neměl chybět nikomu, kdo svou duchovní realizaci a růst ve světě hmoty „bere vážně a opravdově“.

DIOSTEN.STYLE
©2021 Všechna práva vyhrazena!