PERIDOT (OLIVÍN) & DIOSTEN

PERIDOTOVÝ / OLIVÍNOVÝ DIOSTEN - Na své cestě životem toho zažíváme mnoho a chceme-li si uchovat schopnost zdravého úsudku, vnímání a rozhodování, měli bychom disponovat ochotou odvažovat a zkoumat vše co je nebo se stává naší součástí. Například tím, že to opakovaně začleňujeme do svého způsobu života, do svých rozhodnutí, postojů, do svého myšlení, svých emocionálních reakcí a fyzických projevů. Základem jakékoliv rovnováhy je schopnost jasných rozhodnutí a také schopnost odkládat nepotřebné. Posledně zmíněné bývá kamenem úrazu. Jestli má člověk v něčem prvenství, pak je to schopnost vláčet s sebou staré a přežité, bolavé, nefunkční a zničující. Držet si to, hýčkat si to a podřídit tomu vše čím je nebo není. Dokonce se to stalo také jistým měřítkem síly daného člověka: čím více unese, tím silnějším se zdá před druhými být. Tohoto mistrně využívá kdejaký citový vyděrač. Nejeden si na svých hýčkaných křivdách, bolestech, životních karambolech a své lenosti zdatně vybudoval základ pro získávání pozornosti, péče, starosti a zájmu svého okolí. A tak lidé vláčí dávno odžité bolesti, křivdy, viny, emocionální, psychickou i fyzickou zátěž všeho druhu, hroutí se pod tíhou toho všeho, stonají v důsledku toho i na těle, chřadnou, neprospívají a žijí tíhu svých břemen. Vědomě i nevědomě.

DIOSTENy s Peridotem (Olivínem) mohou pomoci při práci s obnovou rovnováhy mezi vnímáním a rozhodováním, schopností měnit svůj životní prostor, posouvat své limity a hranice, rovnováhy mezi vnímáním srdce a věcností mysli. Mohou to být DIOSTENy doslova ladící naši schopnost zůstávat ve svém středu a tento střed bděle udržovat v rovnováze; je-li to náš zájem a chceme-li aby to byla naše rovina bytí. Propojují vyšší energetická centra s těmi nižšími – mohou pomoci svět ideálů a víry uvádět do světa manifestace, forem, prožívání a projevů. Nebo naopak. Život ve světě hmotné reality umí propojit s ideály, sny, tvůrčí inspirací a duchovním prožíváním.

Jsou to DIOSTENy vytvářené pro obnovování souladu mezi naší vnitřní a vnější osobností. Mohou pomoci překonat staré problémy, viny, „posedlosti“ a podpořit ve schopnosti nelpět. Nelpět a neulpívat na lidech, rolích, událostech, okolnostech, poměrech, statcích, ideálech, vírách a přesvědčeních, formách apod. Umí podpořit odhalování negativně překážejících aspektů nás samotných, překonávat staré vibrace, letargii a apatii v důsledku přítomnosti starých a zkostnatělých struktur. Podpoří rychlý postup vpřed, práci se vztahy, včetně toho k sobě sama a také schopnost porozumět svému vlastnímu „osudu“.  Pomáhají chránit naše biopole; propůjčíme-li jim tuto vlastnost.

Učí nás přijímat „životní hořkost“ jako prostředek k postupu, nikoliv důvod k ustrnutí, přežívání a sebedestrukci. Z mého pohledu jsou DIOSTENy s Peridotem / Olivínem jedny z nejzajímavějších, protože nás mohou podpořit ve snaze dotknout se a být co nejvíce ve svém středu nebo se do něj zdravě vrátit. Vřele vám je pro vlastní práci doporučuji.

DIOSTEN.STYLE
©2022 Všechna práva vyhrazena!