MORGANIT & DIOSTEN

MORGANITOVÉ DIOSTENy – podporují naše "citové sebe-vědomí" a inspirují nás, abychom více milovali - sebe i druhé - což snižuje například pocity osamělosti. Tyto DIOSTENy mohou příznivě ovlivnit práci s vnitřní úzkostí, poskytují pocit duševní jasnosti a podporují přechod od „negativně odmítavého“ k „pozitivně vnímajícímu“.  Povzbuzují sebelásku a mohou pomoci při objevování vlastních skrytých rezervoárů; zejména v citovém kontaktu se sebou, druhými i naším okolím. Hojnost sebelásky, je základem pro schopnost milovat druhé a kráčet cestou osvícenou citem svého ducha. I když se život zdá pochmurný a vypadá to, že „tam venku“ není dost lásky nebo světla pro každého, minimálně pro nás samotné ne, pak tyto DIOSTENy umí podpořit schopnost nalézat štěstí, citové (duchovní) bohatství a prožívat lásku – schopnost činit s citem a ohledem to, co je prospěšné na úkor toho, co je pohodlné; samozřejmě za předpokladu, že na těchto tématech vědomě pracujeme. Při umístění do centrálního bodu jakéhokoliv prostoru, nebo při "zavěšení do jakéhokoliv vztahu", umí do této oblasti vnést rovnováhu a harmonii. Svému nositeli mohou tyto DIOSTENy pomoci zvládat proměnlivost nálad v interakci s ostatními lidmi – mohou pomoci překonat bezcitné, podmíněné a tvrdé postoje k druhým, které mohou zatemňovat náš pohled na ostatní i situace, ve kterých se nacházíme. Tyto DIOSTENy nevedou k akci. Vedou k citovému (duchovnímu) vnímání. Jsou to tedy ideální průvodci do situací, prostředí a vztahů, kde vládne emoční a citové napětí. Mohou pomoci probudit soucit, osvojovat si bezpodmínečnost a udržovat zdravý vztah k našemu okolí; je-li to naše téma. Komunikují s centrem Srdeční čakry a stimulují jeho frekvence; což podpoří schopnost vnímat sebe a být sami sebou jak mezi přáteli, tak i cizími lidmi.

DIOSTEN.STYLE
©2022 Všechna práva vyhrazena!