MEĎ & DIOSTEN

Měď - ve své surové formě minerál na jehož přínos pro náš život můžeme nahlížet z mnoha úhlů pohledu. Zaměřím se na ten, který ve vztahu ke své tvorbě vnímám jako podstatný; byť je vyjádřením spíše symbolickým. Nepředkládám fakta, jde mi spíše o duševně-duchovní nikoliv věděcký rozměr Mědi, tak jako v případě mého popisu kamenů.

Inspiruje a fascinuje mne skutečnost, že Měď podporuje přenos a tvorbu energie. Právě díky Mědi a její schopnosti vést energii máme denně k dispozici elektřinu a vše co s ní souvisí. Tohoto vodivého aspektu vědomě využívám i při tvorbě svých DIOSTEN šperků. Měď umí podpořit propojení energie krystalů, minerálů a kamenů mezi sebou navzájem i ve vztahu k vnitřnímu energetickému rozměru toho, kdo s nimi vědomě pracuje. Je to otázka víry, říkáte? Možná. Ale vždyť bez víry nefunguje a neexistuje vůbec nic a nikdo. V některých kulturách je Měď považován za symbol a nositele štěstí. V jiných je ceněna jako ochranný a léčivý kov, který čistí a pomáhá vyrovnat energie těla, mysli a ducha. A to mne zajímá i baví.

Metafyzický symbolismus - Metafyzický význam mědi se točí kolem její schopnosti vést energii. Přičítá se jí příznivý účinek na duševní, emoční a fyzickou rovnováhou. Spojuje se se schopností pomoci překlenout „propast“ (nesoulad) mezi fyzickým a duchovním světem. Používá se jak pro uzemnění, tak i "vyzáření". Pomáhá ukotvit v přítomném okamžiku, odklonit a rozpohybovat stagnující energii a posilovat naše biopole. Za předpokladu naší kooperace a to ve smyslu vnitřního, duchovního pohybu či vědomé práce s naším vnitřním energetickým systémem, záměry, duchovními hodnotami apod.. Měď umí uzemnit i rozpohybovat, umí ochránit a stabilizovat duchovní ve hmotném - významná charakteristika zejména ve vztahu ke všem mým měděným DIOSTEN šperkům a energetické práci při jejich finálním energetickém ladění.

Spirituální symbolika -  Měď symbolicky jiskří vášní, energií a životem. Podporuje schopnost zacílení a zaměření se, optimismus a neochvějnou snahu vytvořit si takový život, jaký chceme žít a s nímž je naše vnitřní bytost za jedno. Při vědomé práci pracuje s toky energií, čistí, uvolňuje a odblokovává. Tím nás může podporovat v projevování a uskutečňování svých snů. Vést nás svým podpůrným vlivem od přemýšlení a přání si k uskutečňování, aktivní realizací a tvoření! Při vědomé práci se záměrem, do které se zapojuje nejen mysl, ale také duševní prožitek a duchovní prožhavení, podpoří a zesílí naši energii; uzemňuje ji i zesiluje směrem k jemně-hmotným a duchovním říším. Při takovémto vědomém zacházení je Měď fantastickým dirigentem energetických propojení mezi naší duchovní, duševní, mentální a fyzickou rovinou. U DIOSTEN šperků Měď využívám k posílení frekvencí krystalů, minerálů a kamenů a také k propojení jednotlivých energetických rovin šperků. Nositelům DIOSTEN šperků pak může být Měď podporu pro vědomé propojení s vnitřních energetickou rovinou DIOSTEN šperků.

Emoční hojení - Energie měděných DIOSTEN šperků by se dala symbolicky charakterizovat jako optimistická a aktivní a z tohoto úhlu pohledu umí pracovat například s negativní, paralyzující energií strachu; třeba z vlastní budoucnosti. Může podpořit překonávání programů nutících nás hledat dokonalost v jakékoli formě. Ve vztahu k sobě i světu kolem nás. Otevřeme-li se její charakteristice, může nás povzbudit, abychom se vyhnuli emocionálně bezmocnému pocitu, který se v nás může usídlit v souvislosti s hledáním oné “dokonalé ” verze sebe sama, své kariéry, realizace nebo lásky. Může být symbolem pro uvolnění společenských konvencí, že musíme mít to či ono, vypadat tak či onak apod. Její „optimismus“ a schopnost podpořit zdravé uzemnění nás zve k životu v přítomnosti. Podpoří naše vědomí, že cokoliv potřebujeme k nám přijde ve správnou chvíli, žít zdravé tady a teď a stát se tou osobou, kterou můžeme opravdu milovat a obdivovat a věřit tomu, že toto je správný základ pro dosažení všech svých cílů.

Duševní harmonizace - Měď podporuje přenos a tvorbu energie. Umí ji vést kamkoliv, kam je nasměrována či „natažena“. To díky ní máme denně k dispozici elektřinu pro svou lampu, konev na kávu či cokoliv co energie pohání. Symbolicky nás tedy povzbuzuje k tomu, abychom se přesunuli z jednoho bodu do druhého, abychom se nebáli vstoupit do akce na místo toho, abychom pasivně trávili příliš mnoho času přemýšlením a čekáním na optimální okamžik. Učí nás, že šťastní budeme teprve tehdy, když se chopíme všech příležitostí, které nám vstupují do cesty. Pomáhá nám dostat se přímo k jádru věci, abychom uměli najít taková řešení, která uspokojí potřeby všech zainteresovaných. Měď ve spojení s DIOSTEN šperky podporuje kreativitu a svobodné myšlení a naléhá na nás, abychom se posunuli z fáze cílení do fáze odvážné realizace.

Účinky na fyzické rovině - Měď je bezesporu zajímavá také ve vztahu k našemu fyzickému tělu, kde je obsažena jako stopový prvek souvisí se stavem našich vlasům a pokožky. Podílí se na normálním stavu pojivových tkání, činnosti nervového systému a také na energetickém metabolismu těla. Je nezastupitelná při tvorbě energie (podporuje využití cukrů), přispívá k rychlejšímu hojení, s železem spolupracuje na krvetvorbě, účastní se tvorby pigmentů a keratinu. Je součástí mnoha enzymatických cyklů zasahujících také do činnosti naší nervové soustavy nebo funkcí imunitního systému. Její nedostatek či přebytek mají na náš organismus fatální dopad. Měď se široce používá k boji proti artritidě, revmatismu a dalším formám bolesti kloubů. Léčitelé ji údajně používají k léčbě oběhového systému a bakteriálních infekcí, v boji s artritidou, revmatizmem a dalšími formami bolesti kloubů.

Závěrem se sluší uvést, že vedle všeho toho výše popsaného, a mnohého nepopsaného, platí také prostá skutečnost, že Měď je prostě krásná - ve všech ohledech.

DIOSTEN.STYLE
©2024 Všechna práva vyhrazena!