Kryštál s Fazetou OKNO & DIOSTEN

Faseta Okno je nad rámec šesti základních faset (plošek tvořících zakončení / hrot / špičku) krystalu. Má tvar různě velkého kosočtverce (nikoliv kosodélníku - takovém případě jde o fasetu Spojovatel času). Krystaly Okno se identifikují jako Krystaly umožňující hluboký vhled do vlastní duše, za iluze vlastní identity, k samé podstatě sebe sama. Dělají to dvěma způsoby – nechají nahlédnout či odzrcadlí. Podobně jako nahlížíme skrze okno do pokoje, místnosti či jiného obydlí, můžeme při práci s těmito Krystaly snáze zahlédnout či vidět prostor uvnitř sebe sama. Říká se jim Okno do duše či Zrcadlo duše a považují se za velmi osobní krystaly, jejichž síla roste úměrně tomu, jak často a jak intenzivně se s nimi pracuje. Jeví se jako ideální pomocníci pro tichou vnitřní práci, bdělou péči o sebe sama, meditace, emoční, duševní i mentální hygienu a vše, co souvisí s kontaktem se svým nitrem.

Zůstaneme-li ještě u symboliky, pak je třeba pamatovat na skutečnost, že schopnost vidět skrze okno je vždy spojena a provázána s tím, jak o toto okno pečujeme. Stará, přehlížená a neopečovávaná okna nám nejprve zprostředkují letný odlesk, teprve při čištění zahlédneme svůj obraz. Při snaze otevřít je to může skřípad, může se vyvalit zauchlý vzduch a nakonec může nastat také pořádný průvan - předzvěst čerstvého vzduchu ve vyvětraném pokoji... Vše se odvíjí od našeho přístupu a průzor okna je vžda takový, jakou péči a pozornost mu věnujeme. Pamatujte na to při práci s těmito Mistrovskými Krystaly. Je to více než jen symbolické přirovnání...

DIOSTEN.STYLE
©2023 Všechna práva vyhrazena!