KATEDRÁLOVÝ KUNDALINI kryštál & DIOSTEN

Kundalini. Pojem, kterým se označuje tzv. Hadí síla. Dle východních tradic souvisí s naším duchovním probuzením či, jak je uváděno nejčastěji, „stavy blaženého osvícení a rozšířeného vědomí“. Hadí síla je usídlena v oblasti první čakry našeho energetického systému a její probuzení a následný vzestup do dalších, vyšších, energetických center je spojován s duchovním probuzením či již zmíněnými rozšířenými stavy vědomí. Pro mnoho lidí je probuzení této Hadí síly cílem jejich tzv. spirituální praxe. Přes jógu, tantru, dechem či jinými systémy, cvičeními či praktikami. Osobně takové snahy považuji za obrácenou cestu zdravého vývoje i probuzení Kundalini. Proč? Zraje-li naše duchovní podstata, zvedá se úměrně tomu také naše Kundalini, naše Hadí síla; chcete-li. Duchovní bdělost, pocit naplnění, blaženosti a dosažení určité úrovně poznání, které jsou s tímto vzestupem spojovány, jsou pak trvalým stavem spojeným se zralostí naší podstaty. Zůstává trvale. Náhlé vzedmutí a následný náhlý pád této síly, například v důsledku jakéhokoliv cvičení či jakékoliv praxe, což se děje nějšastěji, je z mého pohledu důkazem o "vydráždění hada", nikoliv o jeho „přirozeném a ukotveném vzestupu“. Mnoho lidí to však vidí jinak.

O Kundalini si toho můžete dohledat mnoho a se získanými informacemi můžete samozřejmě naložit zcela dle svého uvážení. Nepouštím se zde do výkladu pojmu ani objasnění skutečností spojených s tématem Kundalini. Jde mi o přiblížení toho, proč tento pojem užívám ve spojení s krystaly, jimiž jsou osazeny mé DIOSTEN šperky.

Když jsem prvně, před několika lety potkal svůj první tzv. Kundalini krystal, kladl jsem si otázku, co tím chce básník (prodejce) říci. Odpovědět mi neuměl. Pokud jsem na toto téma pak kdy cokoliv dohledal, šlo jen o ulítlý ezoterický marketing referující o krystalech pro zasvěcené. Nejsem zastáncem ezoteriky, a to v žádném ohledu ani v žádné formě. Kundalini je spojena s naší duchovní podstatou a silou ve spojení s naším tělem jemně hmotným i ryze fyzickým. Souvisí s naším duchovním probuzením či stavy náhle osvíceného vědomí; jak tam tedy zapadá nějaký, sebekrásnější, kámen? No, nezapadá. A už vůbec ne jako nositel Kundalini energie, jak se nám snaží někteří prodejci namluvit. Co tedy s tím? Když se na onen tvz. Kundalini krystal zadíváme a naladíme, můžeme vidět nejen jeho symbolickou rovinu, ale také navnímat kvalitativní podobnost s procesem spojeným s přirozeným probuzením Kundalini. A  to pak použít jako klíč k používání těchto krystalů.

Tzv. Kundalini krystal vypadá jako krystal, který má u svého kořene větší či menší "trs" krystalů či krystalků mířících a ubíhajících do různých směrů. Každý víceméně osamoceně, přesto společně. Většinou jsou tyto krystalky drobné, kratší a malé. Nejde však o drúzu. Je zde rozdíl - dominuje zde jeden velký a silný krystal, vyrůstající zhruba ve středu popsaného krystalového základu. Výše popsané malé krystaly jsou seskupené u, a kolem, kořene tohoto jednoho vzestouplého, velkého a dominantního krystalu. Vše tvoří jeden celek. Jsou to překrásné krystaly. Když se na ně zadíváme a naladíme, můžeme vidět i navnímat kvality mocného vzestoupení síly zosobněné dominantním krystalem, chránícím, sytícím a živícím svou energií vše, co je s ním propojené.

Vzpomínáte na výše zmíněnou symboliku hada spícího v oblasti naší první čakry, čekajícího na příležitost zesílit, vzestoupit do nejvyšších energetických center a propojit vše do jednoho funkčního celku? Kundalini krystaly, alespoň pro mne, symbolicky, přesně toto mocné vzedmutí síly z pevného, vše obsahujícího základu, svou formou, vzhledem i energií, doslova ztělesňují. To je důvod, proč označení Kundalini krystal používám i u svých DIOSTEN šperků. Nejen symbolicky jim tím tedy přisuzuji podporu jakékoliv individualizace, zesílení, vyhranění se, vyniknutí. Schopnosti „vyrůst nad průměr“. V tom nejčistším slova smyslu. A také všude tam, kde je toho moc a potřebujeme vybrat a zacílit na jedno a dovolit tomu zesílit. Je to přesně ta symbolika, kterou do těchto DISOTEN šperků vědomě kotvím - jsou silné, mocné a mohou se vám stát symbolem růstu, zralosti nebo jakékoliv potřeby vyrůst nad obecný průměr, vymanit se a rozkvést do své plné krásy.

DIOSTEN.STYLE
©2024 Všechna práva vyhrazena!