KARNEOL & DIOSTEN

KARNEOLOVÝ DIOSTEN – DIOSTENy symbolicky zosobňující vášeň a nadšení pro život, činorodost, kreativitu, radost, vytrvalost. Jako by v naší duši probouzely touhu a odhodlání pokračovat, překonat, podstoupit a nezrazovat. Pomáhají rozpouštět duševní a mentální apatii, probouzí motivaci a zvou do proudu života. Povzbuzují pocit vnitřní jistoty, stability a bezpečí. Máme s nimi pocit, že zvládneme vše, co je třeba zvládnou, podstoupíme vše, co je třeba podstoupit, popereme se vším, s čím je třeba se poprat a dojdeme svého cíle, naplnění a své radosti, protože s nimi můžeme i samotnou cestu k tomuto cíli začít chápat jako součást a částečné dosažení tohoto cíle. S pomocí KARNEOLOVÝCH DIOSTENů snáze započneme nové projekty stejně jako každý nový den, protože jsou nositelem nadšení a plodnosti pro všechny roviny, kterými jsme formování – pro naše tělo, mysl i duši. Jsou to symboly odvahy pro sebeuskutečnění ve vnitřních i vnějších rovinách sebe sama. Podpoří práci se starými emocionálními a mentálními vzorci, vinami i zradami na sobě sama. Svým impulzem vedou k vědomému prožívání a určování vlastní přítomnosti, čímž nás mohou jemný způsobem vést k tomu, abychom se rozpomněli na původní smysl našeho příchodu na Zemi – prožít a uskutečnit sebe sama. Tyto DIOSTENy jsou ideální volbou pro každého, kdo má tendenci přešlapovat na místě, podléhat roztěkanosti, těm, kdo jsou všude a nikde, ve všem a ničem a v důsledku pociťují, že je život míjí nebo nejsou schopni nalézt a sami určit a definovat svůj životní směr tak, aby je naplňoval, těšil a povznášel. Chcete-li rozprášit duševní apatii a odevzdanost, našli jste svého spojence pro znovupropojení či opečovávání schopnosti plynout s proudem života a svým vlastním životem tvořivě a aktivně definovat kdo jste a kdo ne. 

DIOSTEN.STYLE
©2022 Všechna práva vyhrazena!