Vážení, v období od 28.5. do 6.6. je prevádzka e-shopu mierne obmedzená. Objednávky doručené v tomto období budeme rozposielať dňa 7.6.. Ďakujeme za pochopenie.

Génové kľúče

64 tzv. Genových klíčů popisuje 64 různých aspektů lidského chování a každý z nich je prezentován klíčovými slovy představujícími různé frekvence vědomí. Tato slova jsou specifickými kódy, které náleží k jednotlivým typům genů. Autorem nauky o Genových klíčích je R. Rudd.

Genové klíče v souvislosti s DIOSTEN šperky slouží jako identifikátory pro stavy vědomí, na které se lze v souvislosti s daným DIOSTEN šperkem zaměřit. Vždy vybírám a přiřazuji takový Genový klíč, který je možnému působení daného Šperku nejblíže a který může, mimo jiné, pomoci daný DIOSTEN šperk "uchopit energeticky". Jednotlivé Genové klíče vyjadřují určité úrovně vědomí ve třech polohách, a to jako STÍN – neprobuzené vědomí, DAR – procitající vědomí a tzv. SIDDHI – které můžeme chápat jako nejvyšší, probuzený aspekt dané linie vědomí. STÍN, DAR ani SIDDHI nejsou nástrojem hodnocení, ale pouze poukazují na míru vědomí v daném tématu či oblasti poznávání. STÍN, DAR a SIDDHI daného aspektu vědomí je nutné chápat pouze jako ukazatel oblasti či oblastí, na něž je vhodné se skrze optiku Genových klíčů zaměřit. Jakákoliv další práce s těmito tématy je čistě individuální záležitostí toho, kdo se s těmito informacemi rozhodl pracovat. Propojení s DIOSTEN šperky slouží ryze jako identifikátor určitých témat či oblastí v nichž může daný DIOSTEN šperk nalézt své uplatnění.

Poznámka: Výše uvedená interpretace tématu Genových klíčů je ryze má vlastní, neodráží názory žádné zájmové skupiny kolem nauky o Genových klíčích. Mou snahou není objasnit komplexní nauku Genových klíčů, pouze souvislost se DIOSTEN šperky, které tvořím. Zajímá-li vás toto téma, vyhledejte si prosím literaturu, která dané téma objasňuje a zprostředkovává v plné šíři.

DIOSTEN.STYLE
©2023 Všechna práva vyhrazena!