DANBURIT & DIOSTEN

DANBURITOVÝ DIOSTEN – DIOSTENy s nimiž zveme do své blízkostí prozření, jasnost a na duševně-duchovní úrovni podporu toho, co bychom mohli ve svém důsledku nazvat „osvícení“ - podporují schopnost či snahu navázat, obnovit a udržet spojení se svými vlastními silami, se svou skutečnou podstatou. Pomohou rozptýlit iluze a představy, zejména oo sobě sama. To oceníme například všude tam, kde je naše vlastní sebepojetí a sebevnímání poznamenáno zásahem někoho druhého; bez ohledu na to, jak je staré či čerstvé. Tyto DIOSTENy pomohou přerušit cyklické myšlení, narušit ztrnulé vzorce a opustit "vypálené cejchy".

DANBURITOVÉ DIOSTENy jsou plné světla, jasu a dokáží pomoci navázat spojený s vyššími aspekty nás samotných, stejně jako zprostředkovat ukotvení pro navázání spojení se světy vysoko nad těmi hmotnými. Pomáhají nám pochopit a naplňovat aspekty zdravé a svobodné součinnosti, spolupráce, sebelásky a vztahů bez toxicity, lži a přetvářky – partnerské, přátelské, pracovní se sebou sama i se světy mimo prostor a čas. Proto jsou vhodné pro jakoukoliv duchovní práci či praxi, skvěle pracují s energetickými centry. Vždy nás povedou k čistotě – i za cenu toho, že nám pomohou nejprve si zvědomit vše, co jí stojí v cestě. Jasně, nesmlouvavě, věcně a bez příkras. Tyto DIOSTENy mohou být mocnými průvodci k „aha momentům“ jež jsou branou ke změnám v nichž často nezůstane nic ušetřeno jasnému světlu, které vytáhne na povrch vše, co kalí jeho jas. Jsou jako meče, symboly moci, která umí chránit, bránit, zdobit i zvýraznit majestát toho, kdo je jejich nositelem.

DANBURITOVÉ DIOSTENy mohou mít různé tónování: od průzračně čirých jako diamant, bílých a mléčných po jemně narůžovělé, žluté, nazlátlé nebo žluto-nazelenalé. Tyto jemné odstíny daný DIOSTEN vysílají určitým směrem k určitým oblastem a tématům – ty jsou vždy zohledněny u charakteristiky daného DIOSTENu.

DIOSTEN.STYLE
©2021 Všechna práva vyhrazena!