AMETYST & DIOSTEN

AMETYSTOVÝ DIOSTEN – Tyto DIOSTENy podporují snahu přiblížit se vědomým skutkem světům svých snů a vizí. Jejich ústředním tématem je očista a schopnost naslouchat vyššímu vědomí. Jsou to DIOSTENy provázející do zdravé služby lidstvu a druhým. Pomáhají naše vědomí otevírat vyšší inspiraci, novým idejím. Z pohledu nauky COLOROLOGIE® jsou Ametystové DIOSTENy podporovatelé schopnosti následovat svou víru, a to v co vkládáme důvěru a naději, proměnit ve skutek. Podporují alchymistický proces proměny vědomí z důvěry v jistotu, z víry v přesvědčení a z analýzy k vnímání, od jemných vjemů intuice až po jasná rozhodnutí zdravě konající mysli. Což platí i v obráceném pořadí. Podpoří nás všude tam, kde usilujeme o hloubku i praktičnost. Například tehdy, zůstává-li něco dlouhodobě nedokončené, přestože veškeré okolnosti jsou, zejména našemu nitru, zjevné. Dle nauky a principů COLOROLOGIE® harmonizují vztahy mezi pasivní a aktivní polaritou světa, například tedy mezi ženským a mužským principem, vírou a skutkem, vášní a citlivostí, dáváním a přijímáním, přechodem mezi zrajícími začátky a doznívajícími konci nebo od přežitých konců k novému vykročení. Pomáhají asimilovat zlobu, strach z konců a změn obecně, obavy o nové začátky, podporují probouzení dobroty a laskavosti, rozvíjení potřeby vývoje a dalšího posunu a v neposlední řadě - potřebu být lepšími. Jsou to DIOSTENy přechodu do nových rovin existence a bytí a to jak v osobním, tak globálním měřítku. Například v tématech "Nové Země". Takové přechody trvají dlouho, neboť jsou spojeny s potřebou ukotvování a zhmotnění nových znalostí, vědomostí, postojů, vjemů, ideálů i principů.

DIOSTEN.STYLE
©2021 Všechna práva vyhrazena!