Synergický Rezonanční Šperk DIOSTEN - Spektrum vědomí formou Genového Klíče (GK) - GK 19: Spoluzávislost > Citlivost > Sebeobětování

Rádce

Další