Prodané - Spektrum vědomí formou Genového Klíče (GK) - GK 13: Nesoulad > Rozpoznání > Vcítění

...výběr z již prodaných kousků