Základní pravidla

Zde najdete několik odstavců snad i nezáživného, leč nezbytného čtení. Žijeme ve složité době a, aby se předešlo případným nedorozuměním, jakožto prodejci jsme povini vás, jakožto zákazníky, informovat o všem možném. Níže uvedené informace se týkají základních pravidel pro užívání celého webové rozhraní DIOSTEN.style. Prosím, seznamte se s nimi, protože užíváním tohoto webového rozraní s těmito pravidly vyslovujete souhlas. Děkujeme.

Objednávání a Nabídky
Objednávky a Nákup
Zvýhodněné nabídky

Uživatelský účet
Registrace
Uživatelský účet

Vaše osobní údaje
Osobní údaje
Technologie, které se Vás týkají

Práva a Odpovědnost
Naše Autorská práva
Vymezení odpovědnosti

Ostatní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.diosten.style (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje Rafael EbRampti, sídlem Bohuslavice 10, 588 56 Telč, IČ: 6927967
Kontaktní email: obchod@diosten.style

Užívání tohoto webového rozhraní se řídí níže uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují užívání všech funkcí, které jsou součástí webového rozhraní. Těmito pravidly jste vázáni při jakémkoliv použití, tedy i procházení, obsahu našeho webového rozhraní – zejména v části týkající se sběru a ochrany osobních údajů. Vstupem na webové rozhraní s touto skutečností souhlasíte.

1

Registrace

Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit tyto základní požadované údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • kontaktní e-mail

Další údaje mohou být požadovány zejména v případě realizace objednávky, kdy je potřeba uvést:

 • adresa či adresy
 • telefonní kontakt

Veškeré tyto svěřené údaje se stávají součástí Vašeho Uživatelského účtu, který Registrací založíte.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.

Nahoru

2

Uživatelský účet

 • Prostřednictvím uživatelského účtu můžete objednávat zboží, sledovat stav svých objednávek a spravovat svůj uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Přístupové údaje do uživatelského účtu máte povinnost uchovávat v tajnosti. Za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou neneseme odpovědnost.
 • Nejste oprávněni umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů, obchodních podmínek, kupní smlouvy nebo těchto podmínek užití.
 • Můžeme zrušit také uživatelský účet, který se déle než rok nevyužívá.

3

Objednávky a Nákup

 • Nabízené zboží či produkty objednáváte formou vytvoření a odeslání objednávky tím, že je vložíte do nákupního košíku a řídíte se postupem tvorby a odeslání objednávky
 • Při bezhotovostní platbě bankovním převodem jste povini uvést námi určený variabilní symbol.
 • Pokud některý ze způsobů Vámi volené platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, jste povini nést náklady na provedení takové platby.
 • Objednané Produkty se stávají pro Uživatele disponibilními po úspěšném dokončení platební transakce, která je oznámena Systému provozovatelem platebního rozhraní. Až do kladného potvrzení platby nemá Uživatel právo ke stažení Produktů ze Systému Společnosti.
 • Daňový doklad za zakoupené je Vám přístupný v uživatelském profilu, nebo je Vám doručen na Váš e-mail uvedený v procesu tvorby objednávky.

4

Zvýhodněné nabídky (DIOSTEN Klub a Dárkové poukazy)

 • DISOTEN Klub (dále jen „ D-KLUB“) je zvýhodněná forma nákupů na našem webovém rozhraní. Členem D-KLUBu se stáváte automaticky po registraci na webovém rozhraní a vytvoření uživtelského účtu. Aktivace výhod Klubu je ralizována přijetím první platby Vaší první objednávky.
 • Veškerá zvýhodnění v rámci D-KLUB jsou vázána na učivatelský účet a toho, kdo jej zřídil.
 • Případné aktivační nabídky jsou určeny jen pro nové členy D-KLUBu a jsou využitelné pouze jednou.
 • V rámci D-KLUBu sbíráte za interakci s webovým rohraním kreditní body (Dále jen "Kredity"). Kredity můžete uplatnit v rámci realizace svých objednávek v příslušném poli vyhrazeném uplatnění kreditních bodů. Po uplatnění Kreditů v tomto poli dojde k úpravě výše ceny objednávky na níž Kredit uplatňujete.
 • Výše a hodnota jednoho kreditního bodu je uvedena u každého nabízeného zboží či produktu; pokud se ho týká. Počet připsaných bodů se řídí výší ceny objednávky za kterou budou Kredity připsány nebo bodovým ohodnocením interakce s webovým rozhraním, které mohou být nabídnuty v rámci uživatelského účtu.
 • Při zakoupení zboží či produktu obodovaného Kreditem se výše daného Kreditu připíše na Váš uživatelský účet po připsání platby objednávky na náš bankovní účet.
 • Celkovou výši dosažených Kreditů naleznete v přehledu svého uživatelského účtu. Tam naleznete také případné další nabídky interakce nabízející možnosti získávání Kreditů. Proces připisování Kreditů je součástí uživatelského rozhraní. Probíhá automaticky a nijak Vás k ničemu nezavazuje, nebudete-li je chtít využít. 
 • Platnost Kreditu je 9 měsíců od jeho získání. Po uplynutí této doby Kredit propadne bez jakékoliv finanční náhrady či kompenzace Vaším směrem. Dobu platnosti Kreditů není možné prodloužit. Kredity můžete vyměnit za zboží či produkty pouze v době jejich platnosti. Vypršení doby platnosti Kreditu nemonitorujeme, probíhá automaticky. Neposkytujeme o něm tedy žádné informace.
 • Člen KLUBu získává kromě Kreditů i další členské výhody, kterými jsou:
  • exkluzivní akce a nabídky,
  • unikátní Věrnostní program.

Nahoru

5

Osobní údaje a další údaje vázané na používání webového rozhraní

 • Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kromě osobních údajů zadaných při volitelné registraci nebo při vyplnění objednávky dochází při jakémkoliv užívání našeho webového rozhraní k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne. Tyto informace jsou anonymní. Vyjma IP adresy.
 • Zadáním svých osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním osobních a dalších údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Osobní údaje

 • Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace.
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.
 • Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další získávané údaje

V souvislosti s využíváním webového rozhraní automaticky získáváme údaje o IP adrese, typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, době a počtu přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

 • Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží, případně provozu a poskytování našich služeb. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný například pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.
 • Vaše osobní údaje neprodáváme ani nezprostředkováváme jiným subjektům než těm, které zajišťují náš provoz a poskytování služeb.

Ochrana osobních údajů se řídí samostatným dokumentem: Ochrana osobních údajů. V něm mimo jiné naleznete informace o svých právech a správě Vašich osobních údajů. Další informace o zpracovávání osobních údajů naleznete v dokumentu: Zásady zpracovávání osobních údajů

Nahoru

6

Technologie, které se Vás týkají

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

Cookies?

 • Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.
 • Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

Vypnutí souborů cookies

 • Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve svém internetovém prohlížeči.
 • Je třeba vědět, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce našeho webového rozhraní.

Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/

Nahoru

7

Autorská práva a Ochranné značky

 • Veškerý obsah (texty, fotografie, obrázky, loga a další, včetně vybavení webového rozhraní a veškerých podmínek), je duševním vlastnictvím Rafaela EbRampti a je chráněn autorským právem.
 • Obsah může být chráněn dalšími právy dalších osob nebo subjektů (zejména používané aplikace a programové vybavení). Bez svolení vlastníků  či držitelů autorských práv nesmíte obsah jakkoliv měnit, pozměňovat ani používat k jakémukoli osobnímu či jakémukoliv podnikatelskému účelu.
 • Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
 • Colorolog® a Colorologie® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví Rafaela EbRampti. Jakékoliv jejich použití se zapovídá. Uvedení v souvislosti s citací je možné pouze s uvedením odkazu na vlastníka, tak jak je uvedeno výše.

Co je povoleno

 • Obsah smí být sdílen, avšak bez našeho výhradního svolení nesmíte obsah jakkoliv měnit, pozměňovat ani používat k jakémukoli výše uvedenému účelu.
 • Sdílení informací uvedených na tomto webovém rozhraní smí být vždy pouze v souladu s účelem jejich vzniku a uvedením zdroje informace a autora. Ani za takových okolností nesmí být sdílená informace pozměňována nebo upravována.
 • V případě zájmu o jakoukoliv spolupráci, včetně sdílení našeho obsahu, nás prosím kontaktujte.

Co není povoleno

Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné přejímání a zpřístupňování jakýchkoliv fotografií a textů umístěných na tomto webovém rozhraní pro účely jakékoliv osobní sebepropagace, profilování, apod., či jakékoliv přímé či nepřímé podnikatelské záměry, propagační materiály v jakékoliv formě a podobě, či k propagaci jakékoliv své činnosti, aktivity, realizace a seberealizace či uplatnění.

Zboží prodávané na webovém rozhraní je primárně určené jako ozdobný šperk či dekorační předmět prodáváný pouze koncovým zákazníkům. Není možné je dále jakkoliv přeprodávat či s ním jakkoliv obchodovat. Nabízené zboží není nabídkou velkoobchodního charakteru, nesmí být nabízeno k další koupi či použito k dalšímu přeprodeji za účelem jakéhokoliv zisku, podnikání, či jakékoliv jiné výdělečné, sebeprezentační a prezentační činnosti. Jde o autorský špekr chráněný autorským zákonem. Vlastnické, nikoliv autorské právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

Porušení autorských práv

 • Při jakémkoliv porušení našich autorských práv a při poškození jakéhokoliv našeho duševního vlastnictví budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Máme právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

Nahoru

8

Vymezení odpovědnosti

 • Veškerý obsah tohoto webového rozhraní, zejména popisky, má ryze informativní charakter a ráz a je uměleckým vyjádřením autora obsahu, nenabízí žádný způsob ani metody léčení, nevyjadřuje ani nezastupuje žádný náboženský nebo duchovní směr. Předkládané informace jsou nabízeny jako podnět pro vlastní zkoumání, hledání a bádání a v žádném případě nemají za cíl nahradit jakoukoliv péči o fyzické, mentální nebo duševní zdraví toho, kdo jejich obsah zkoumá, vstřebává a jakkoliv zpracovává.
 • Primárním obsahem webového rozhraní je nabídka autorských šperků z mědi, drahých kamenů a minerálů. Jakékoliv podpůrné a harmonizující vlivy těchto šperků jsou ryze a zcela subjektivní, individuální záležitostí a nemohou být v žádném ohledu garantovány. Vyjadřují ryze autorovy zkušenosti, které jsou nepřenosné.
 • Charakteristiky jednotlivých šperků mají čistě informativní ráz a charakter, nejsou nabídkou účinků, léčby, léčení ani uzdravení. Autor (provozovatel) se zříká jakékoliv odpovědnosti plynoucí z nenaplněných očekávání a představ ohledně vlivu a působení jednotlivých šperků.
 • Garance a záruka je poskytována na hmotné zboží, tedy šperk jako takový. 

Nahoru

9

Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

 • Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Provoz webového rozhraní pro nás zajišťuje třetí strana.
 • Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
 • Některé odkazy na webovém rozhraní mohou odkazovat na webové stránky třetích subjektů. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 • Na jakékoliv nezákonné, neetické a nemorální jednání jsme oprávněni zareagovat omezením, pozastavením nebo ukončením přístupu na naše webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. Škodu vzniklou prokazatelně porušením tohoto odstavce jste povinni nám v plné výši uhradit. Tento odstavec se týká také například užívání modulu Diskuze či Uživatelské recenze, dostupné na našem webovém rozhraní.

Nahoru

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 9.9.2020 a jsou součástí našich Obchodních podmínek

DIOSTEN.style
aktualizováno: 1.2.2023