DIOSTEN přívěsek KUNZIT, AMETYST a CHALCEDON GRAPE AGATE

DIOSTEN přívěsek KUNZIT, AMETYST a CHALCEDON GRAPE AGATE


DIOSTEN lásky a úcty k sobě. Má velmi silnou ochrannou, pečující a transformační energii. Učí tomu, že "čím méně vidíme sami sebe, tím více voláme po přítomnosti někoho (něčeho), kdo (co) nás uvidí (zviditelní) za nás". Více

Výrobce: DIOSTEN.style Kód produktu: 20210051 Doprava a Poštovné

Produkt již není v nabídce ...již má svého majitele či majitelku | Máte zájem o podobný? Dejte mi vědět, něco vymyslíme!
Produkt již není v nabídce - ...již má svého majitele či majitelku | Máte zájem o podobný? Dejte mi vědět, něco vymyslíme!

DIOSTEN lásky a úcty k sobě. Má velmi silnou ochrannou, pečující a transformační energii. Učí tomu, že "čím méně vidíme sami sebe, tím více voláme po přítomnosti někoho (něčeho), kdo (co) nás uvidí (zviditelní) za nás". Více

Výrobce: DIOSTEN.style Kód produktu: 20210051 Doprava a Poštovné

DIOSTEN lásky a úcty k sobě. Má velmi silnou ochrannou, pečující a transformační energii. Učí tomu, že "čím méně vidíme sami sebe, tím více voláme po přítomnosti někoho (něčeho), kdo (co) nás uvidí (zviditelní) za nás".

Vypadá velmi nevině. Je takovým, ale v případě potřeby se umí proměnit v netušené tornádo věcné důslednosti, s níž lze pracovat na jakémkoliv tématu, cíli či záměru, kterému ho zasvětíte. Vede k prospěšnému na úkor pohodlného a témata, která jsou mu velmi blízká, jsou mimo jiné témata sebe-ztráty. Často netušené, ale pokud se vás tato témata nějak týkají, tento DIOSTEN vás zaujal a „zavolal“ si vás – právě si o něm čtete.

Svými vibracemi zesiluje biopole a tím vytváří prostor, v němž lze snáze potkat a transformovat sebe sama, své vnitřní stavy, svá rozpoložení; svůj vnitřní svět. Posiluje srdeční centrum, intuici a vědomí, čímž prohlubuje také citlivost a vnímavost nejen ve vztahu k sobě sama. Umí ochotně podpořit práci s jakoukoliv časovou linií, to znamená práci s tématy, která uvízla v minulosti stejně jako těmi, která má přinést budoucnost. Podporuje schopnost uzavřít počátek s koncem, konec se svým začátkem a také schopnost nechat na světlo vědomí "vybublat" vše, co je třeba, aby mohlo dojít k posunu, změně, transformaci, naplnění nebo uzdravení; je-li ho třeba. Vědomí umí dovést přesně do bodu, v němž došlo nebo dochází ke ztrátě nebo zradě sebe sama. Je dobré s ním pracovat vždy, když je třeba zjistit, jak o sebe pečovat a ve chvílích, kdy je třeba si zvědomit, co je skutečnou citovou potřebou a co je jen mentální klam nebo pocit. Vede totiž k uvědomění si skutečných citových potřeb a tím podporuje schopnost zvědomit si vše, co se za ně jen vydává. Díky takové práci lze rozpoznat například velmi starou a hluboko uloženou emocionální nebo citovou zátěž a dospět tak v zájmu vlastní sebeúcty a sebelásky k zásadním, často až transformačním, rozhodnutím, kdy se pak opravdu chvěje půda pod nohama.

Může pomoci rozpouštět bolesti a šrámy na srdci, podpořit sebedůvěru a víru, otevřít témata úcty a sebeúcty, ohledu a laskavosti, mysl inspirovat ke konstruktivním rozhodnutím opírajícím se o schopnost vnímat a cítit. Umí podpořit také v práci s tématy bezpodmínečnosti, zejména k sobě sama.

Z pohledu COLOROLOGIE® umí podpořit například práci se smutkem a pocity osamělosti, které se vynořují jakoby odnikud a nedávají smysl. Příčinou takových stavů mohou být právě již zmíněná stará a hluboko uložená, uzamčená zranění či citové ztráty, v důsledku nichž se mohl zrodit například pocit ztráty nebo odcizení se sobě sama. Může jít o záznamy uložené hluboko v podvědomí a mohou být "výbavou" z roviny existence přesahující tu současnou. Absence pevné půdy pod nohama v tématech vnímání a respektování své vlastní identity, citových a emocionálních potřeb, apod., nebo zdomácnělé přesvědčení "nevyhovuji", které může hraničit až s pocity viny za to, kým jsme nebo nejsme, je živnou půdou pro odmítání sebe sama a útěku do světa iluzí. S pocity, které mohou být denním vědomím dávno zapomenuty a obroušeny, ale v duši jsou cítit jako nepohodlné a zraňující trní. Pocit vnitřní osamělosti, chybně promítaný na svět nebo lidi vně, může mít své kořeny například v okolnostech, které si žádaly nutnost rychle dospět a věnovat se někomu nebo něčemu druhému na úkor sebe sama. Nebo nutnost vzdát se sebe sama, svých citových a emocionálních potřeb, apod.. V důsledku takových stavů může/mohlo dojít k podlomení již tak dost vratkých nohou vědomí vlastní hodnoty a především - sebepřijetí a zdravého, netísněného vztahu k sobě sama. Takové stavy jsou často provázeny zoufalou snahou být někým jiným, než kým ve skutečnosti jsme, nebo umíme být. Celý život se pak může nepozorovaně proměnit v hledání vlastní hodnoty, ocenění a vědomí, že jsme viděni. Dokud se však neuvidíme sami, nemohou nás vidět ani druzí.

Všechna práva vyhrazena!

Parametry
Materiál 99,9% Měď, Přírodní Krystal / Kámen
Minerál / Krystal Ametyst, Grape Agate Chalcedon, Kunzit
Zpracování kamene Surový (Přírodní)
Průsvitnost kamene Ano, Ne
Velikost / Délka (měřeno bez závěsného trojkroužku) 67 mm
Váha 30,80 g
Značka DIOSTEN.style
Autor šperku Rafael EbRampti
... ...
Témata Colorologie® ČiráLila (Světle Fialová)Fialová