Obchod je v testovacím režimu - Objednávky prozatím nepřijímáme.

DIOSTEN přívěsek AKVAMARÍN & KYANIT DISTEN

3 body do věrnostního systému Benefit pro Vás: Řetízek

Rafael EbRampti | DIOSTEN.style

DIOSTEN sebedůvěry. Podpoří vaší práci s tématy která se týkají toho, čemu věříte ve vztahu k sobě sama a nakolik důvěřujete tomu, co se vás týká. Více

Kód produktu: 20210050Doprava a platba

1 900 CZK

K dispozici - Tento DIOSTEN čeká až zarezonuje v tom, komu patří. Jste to Vy?
ks
(1 ks na skladě)
Rafael EbRampti | DIOSTEN.style

DIOSTEN sebedůvěry. Podpoří vaší práci s tématy která se týkají toho, čemu věříte ve vztahu k sobě sama a nakolik důvěřujete tomu, co se vás týká. Více

Kód produktu: 20210050Doprava a platba

DIOSTEN důvěry a sebedůvěry. Podpoří vaší práci s tématy, která se týkají toho, čemu věříte ve vztahu k sobě sama a nakolik důvěřujete tomu, co se vás týká.

Sebe sama i svět a lidi kolem nás vnímáme na základě toho, jak jsme byli naučeni o sobě, světě a lidech kolem sebe přemýšlet. Přijali jsme tak určitý systém víry o dobrotě nebo opaku sebe i světa kolem nás. Tato přijatá víra se často dostává do konfliktu s tím, jak sebe, svět a lidi kolem sebe vnímáme v rovinách svého vlastního cítění. Často v důsledku výše popsané víry věříme tomu, že to co cítíme nemá žádnou hodnotu a nestojí za nic, že je lépe o tom pomlčet. Tento konflikt může vést k hluboké vnitřní krizi, která si žádá uzdravení, nemá-li opanovat celý náš systém víry a důvěry. Nejde o náboženskou víru. Jde o to, zda věříme, že my sami jsme hodnotní lidé, kteří mají na tomto světě své místo a právo na cokoliv, zač jsme ochotni nést plnou odpovědnost se všemi svými důsledky. Nebo zda jsme uvěřili, že nestojíme za nic a bude lépe, když budeme mlčet a někam se uklidíme, abychom nepřekáželi. Součástí této víry je také to, zda svět považujeme za bezpečné místo nebo nepřátelské území, zda máme nebo nemáme rádi lidi, nebo zda věříme tomu, že je dobré jíst zeleninu, kuřecí křidélka nebo pránu. To vše a mnoho dalšího vyjadřuje to, čemu věříme a především to odráží také to, jaký postoj zaujímáme vůči sobě sama - uvolněně přátelský či sebekriticky omezující, destruktivně odsuzující, přátelsky podporující?

Tento DIOSTEN se dotýká toho, čemu věříme a s čím se ztotožňujeme. Učí nezávislému, uvolněnému a důvěryplnému přístupu k sobě a tím i životu. S jeho pomocí můžete sebe sama začít vnímat bez zátěže víry nebo viny za to jací jste nebo nejste, jak vypadáte nebo nevypadáte, jak se chováte nebo nechováte, apod.. Sebekritický a sebeodsuzující pohled, jehož důsledkem je nedůvěra v sebe sama, ve své myšlenky, nápady, vnímání i potřeby, pomůže tento DIOSTEN přetavit v mír se sebou sama; je-li tato snaha skutečně vnitřní potřebou a tím, co pro sebe hledáte, za čím jdete a na čem pracujete. Samo se neuděje nic, je třeba vyjít tomu vstříc. Podpora pak přijde, protože začnete rezonovat s kvalitami, které tento DISOTEN nese a které ve vašich snahách muže podpořit.

Důvěra a sebedůvěra jsou projevem schopnosti ztotožnit se se sebou sama, poznávat se, objevovat, ochoty učit se, ne kontrolovat, ukázňovat a trestat. Důvěra se projevuje jako klid, který pak kolem sebe šíříme jako součást naší přítomnosti, aniž o tom musíme přemýšlet. Najít harmonii, klid, soustředění, schopnost uvolněné komunikace se sebou a svými potřebami, sny, vizemi, ideály a vším, čemu jsme nebo nejsme ochotni věřit, to vše jsou témata se kterými tento DIOSTEN může pomoci pracovat. Je to skvělý strážce důvěry, vnitřního klidu a schopnosti vidět se takovými, jakými opravdu jsme a s důvěrou kráčet vstříc tomu, jakými být chceme a potřebujeme. Podpoří snahu otevřít se v důvěře ideálům, snům a vizím a neztrácet s nimi kontakt.

Z pohledu COLOROLOGIE®:

...může pomoci opustit zablokovanou komunikaci se svým vnitřním světem, se svými myšlenkami, ideály a sny, uzdravit kontakt s vlastní hodnotou. Disharmonie v této oblasti se projevuje dvěma způsoby: jako asketický, sobě upírající přístup k životu, lidem, vztahům, potřebám, tomu, čemu jsme nebo nejsme ochotni věřit,  nebo opakem - neřízeným během a úprkem životem, kdy věříme jedinému: "po nás potopa, život je od toho, aby se žil, tak mi dejte pokoj!" Dejte pokoj; slyšíte to? Touha po klidu a pokoji, která ve zběsilé akci a v pocitu, že náš život fakt frčí, není slyšet. Stejně jako v dobrovolném podřízení se pravidlům, zákazům, systémům, životním stylům, knihám, filozofiím, apod.. Zdánlivě není slyšet. To ví každý, kdo k sobě umí být poctivý.

Příliš ochotně pak můžeme mít tendenci "v sebeobraně ničit a popírat", nebo podléhat tomu, čemu věří druzí - v marné snaze osvojit si jistotu a sebevědomí, se kterým to či ono žijí. Často totiž vůbec nejde o to být jako druzí, ale spíše o to, mít v sobě jistotu, odvahu, důvěru a sílu, s kterou konají. Často jde prostě o to, "zbavit se konečně toho knedlíku v krku", který je trvalou součástí jakéhokoliv rozhodování, kontaktu a jakékoliv interakce, každé chvíle, kdy je soustředěna pozornost na nás samotné nebo ve chvílích, kdy jsem konečně na chvíli v klidu sebe sama.

Chybí-li nám dlouhodobě kontakt se sebou sama, protože věříme, že za nic nestojíme a ničím nedisponujeme, může to nakonec vést k tendenci podléhat autoritám, přizpůsobovat se jim nebo je popírat, bojovat s nimi a odmítat kohokoliv a cokoliv, kdo nebo co by autoritou mohlo být. V důsledku absence sebedůvěry, klidu a pevné víry pak nastupují pravidla, askeze a pevné mantinely. Často cizích názorů, které mají nedůvěru udržet pod kontrolou. Tento stav kontroly je dlouhodobě neúnosný, protože to, co se je kontrolováno především, jsou emoce, projevy, prožitky, vnitřní život, samostatné myšlení mimo rámec naučeného a v dobrém slova smyslu také požitky. To vše je v případě disharmonie vnímáno jako narušitel tolik potřebné vnitřní koncentrace, toužebně vyhlíženého klidu, míru a pokoje. Jakékoliv podlehnutí emocím je ve vnitřním dialogu odsouzeno a v projevech potrestáno dalším a dalším odpíráním si čehokoliv, co domnělý klid ruší, unáší a ničí.

Nezdravý vztah a nedůvěra ve své vlastní schopnosti, to jak vypadáme, čemu věříme, apod., vede k různým výstřelkům a obludnostem - přejídání, anorexie, hyzdění se, touze předělat se - moc malý nos, moc velké uši, moc hubený, tlustá, pasivní, aktivní - prostě cokoliv, co svědčí o ztrátě důvěry v to, že tak jak jsme, jsme v pořádku, protože to je výsledek našich snah nebo nesnah, které můžeme s důvěrou změnit, vylepšit nebo opustit. To není o pasivním odevzdání se čemukoliv, ale o schopnosti přijímat se takovými, jakými jsme a pracovat na sobě, posouvat se z bodu přijetí do nového bodu přijetí namísto odmítání se, popírání se a předělávání se.

Parametry
Colorologie® Modrá - SvětláModrá - Bledá
Krystal / Kámen Akvamarín, Kyanit (Disten)
Materiál Měď, Přírodní Krystal / Kámen
Zpracování kamene Surový (Přírodní), Tromlovaný (Ohlazený)
Průsvitný kámen Ano, Ne
Příslušenství Řetízek
Velikost 65 mm
Váha 11,40 g