Krystaly specialisté

Krystaly vykazující určité znaky nebo soubor znaků, jejichž přítomnost poukazuje na specifickou formu krystalu, od kterého se symbolicky odvozují možnosti využií, působení, apod.. Většinou jde o geometrické seskupení a uspořádání fazet krystalu, tedy jejich tvar, vzájemný poměr, počty hran, přítomnost jiných minerálů, znaků, symbolů apod.. Jde zejména o krystaly Křemene: Křišťály, Záhnědy nebo například Citríny.