Náš Tip pro váš osobní rozvoj: Letní praktický Workshop COLOROLOGIE® s Rafaelem

S každým DIOSTENem stavíme do světa vedle krásného šperku také nástroj pro osobní harmonizaci a podporu v mnoha směrech. Chceme tak přispět k podpoře probouzení a růstu skutečného lidského potenciálu a vědomí. V duchu této myšlenky jsme se rozhodli zařadit do naší nabídky také nabídku produktů, které sice netvoříme ani nevyrábíme, které ani nepatří do portfolia naší značky, které jsou však součástí naší cesty, prokazují nám své služby a dělají nám samotným radost.

Jedná se o doplněk naší nabídky pro ty, kteří seberozvoj a osobní růst chápou, stejně jako my, jako svou životní cestu a hledají nástroje pro osobní harmonizaci, potěchu, radost a podporu své vnitřní práce; což je cíl a základ z něhož a pro nějž se zrodil a existuje i DIOSTEN.style - přinášet radost a podorovat rozvoj krásy těla, duše a ducha. 

Aura-Soma produkty jsou součástí mé práce COLOROLOGA® již více než 15 let. Objevují se také na mých seminářích, workshopech a soustředěních v rámci mnou nabízené nauky - COLOROLOGIE®. Jejich propojení s DIOSTENy je nabídkou jedinečné příležitostí věnovat si vedle DIOSTENu jako takového ještě další porci péče, lásky a pozornosti. Pokud u jakéhokoliv DIOSTENu najdete odkaz na AURA-SOMA produkt, pak je to čistě z toho důvodu že podpoří práci s daným DIOSTENem.

Žel, ne vždy s VÁMI MŮŽEME SDÍLET VŠECHNY INFORMACE O TĚCHTO PRODUKTECH - právní předpisy EU jsou v těchto ohledech velmi komplikované a o možných účincích a působení těchto produktů, mimo rámec jejich primárního působení, informovat neumožňují. Seznámit se s nimi můžete na našich praktických kurzech, workshopech nebo mnou poskytovaných osobních konzultacích COLOROLOGIE®. Cílem jakékoliv naší práce, aktivity či působení je podpora na cestě k sobě sama, druhým, svému naplnění, poznání a životní radosti. Jsme rádi, že s vámi můžeme právě tyto snahy sdílet i tímto způsobem.

Žádná položka