Produkty měsíce pro sváteční chvíle: Pro každého: Esenciální olej POMERANČ, Pro partnery: Směs esenciálních olejů LOVE + produkt týdne: KADIDLO

...člověk milující přirozenost, jednoduchost, krásu, smysluplnost, souvislosti a také otázky po smyslu lidského bytí a existence. Přítel lidské podstatě, výzva všemu, co si na ni jen hraje a překážka tomu, co ji hyzdí. Bytost oplývající onou mocí měnit způsob vnímání sebe sama i světa kolem nás, znalec lidské podstaty. Nadšený Colorolog®, který více než 15 let působil v roli odborného školitele, lektora a také konzultanta v tématech osobního rozvoje. Více než dvě desítky let jsem pracoval ve službách, mimo jiné také ve svém vlastním Studiu osobního rozvoje. Jsem absolvent Art and Science International Academy of Colour Therapeutics, zakladatel nauky a nástroje sebepoznání – Colorologie® a aktuálně především, nad všemi těmi prostředky a cestami ke zkušenostem, jen a pouze: lidská bytost, činící svou pozemskou zkušenost.

Mluvím plynule jazykem patnácti barev, sdílím s druhými své poznání a nadšení pro tajemství života, nabízím inspiraci. Upřednostňuji to, co je prospěšné nad tím, co je pohodlné, protože vím, že tento Svět má svůj Řád, že mu není cizí Spravedlnost ani Láska, které bdí nad všemi Světy a spravedlivě odměřují vše, co svými životy, postoji, volbami a rozhodnutími tkáme.

Věřím v lidské dobro, i když se, v tom širém světě zde, často vyděšeně krčí a schovává. Chci mu pomoci zpátky na svět – vším co znám, co vím a čím jsem. Proto tvořím DIOSTEN.style; se vším, co k němu patří.

Abychom si rozuměli; žádný Krystal, Minerál nebo sebekrásnější Kámen, Esenciální olej, bylina či sebeživější produkt nikoho z nás neučiní lepšími – stejně jako to neumí ani žádný jiný člověk, sebevyšší vzdělání, nakousnuté jablko s vlákninou či dotykovým displejem ani příslušnost či hlášení se k čemukoliv. Je to jen a pouze na každém z nás. Jen na nás. My jsme ti, kdo čemukoliv propůjčují hodnotu i moc. Svým zájmem, svou pozorností, svým vědomím a také schopností naslouchat. Záleží tedy především na našich ryze lidských kvalitách a hodnotách. Na našem vědomí a otevřenosti, ochotě hýbat se a posouvat své vlastní hranice nikoliv proto, že musíme, ale proto, že prostě chceme a potřebujeme. Na naší odvaze a odhodlání, kuráži, důvěře a pokoře, vnitřní touze, pevné vůli, naslouchání a vytrvalém odhodlání. Na naší vášni pro život. Ochotě hýbat se a darovat svému životu smysl.

Krystaly, Minerály, Esenciální oleje, Meditace, zásady a principy jakékoliv formy víry či realizace, to vše nás má vyjadřovat, nikoliv definovat. To vše nás může na naší cestě doprovázet, inspirovat, povzbuzovat, podporovat a harmonizovat, přinášet útěchu či definovat hranice našeho vlastního postupu, upamatovávat i motivovat; to tehdy, když dovolíme a nezapomínáme zrát své nejvnitřnější podstatě – lidskému duchu nesoucímu plášť duše, oděnému aktuálně do pozemského těla.

DIOSTEN.style tedy nevede ke Kameni, Krystalu, Vůni či Esenci, ani nechce, abyste v čemkoliv z toho hledali svou sílu. DIOSTEN.style vede k poznání, k lásce k sobě, druhým i Životu, k vlastnímu naplnění a uskutečnění.

Aktuálně, spolu se svou milovanou ženou Sarah, lektorkou YIN JÓGY a oddanou čtyřnohou strážkyní Faunou, žiji a tvořím, včelařím, setkávám se s lidmi, hvězdami a vesmírem v sobě i nad svou hlavou mimo civilizaci, na pomezí Moravy a Čech – Vysočině. Ještě se neznáme? Proč to nezměnit? Je to na nás...