Náš Tip pro váš osobní rozvoj: Letní praktický Workshop COLOROLOGIE® s Rafaelem

  • stačí obtočit kousek provázku nebo papíru kolem prstu
  • provázek nebo papír označte fixem - viz obrázek č. 3
  • provázek z prstu odmotejte, napněte a změřte vzdálenost od jednoho označeného bodu k druhému - výsledek je Vaše velikost

  • máte-li vetší kloub nezapomeňte jej zohlednit - aby šel prsten na prst nasadit
  • je třeba počítat také s tím, že prsty mění svou tloušťu například v důsledku teploty, množství vody v organismu, nemoci, apod. - měřte tedy tehdy, jste-li v "běžné kondici"
  • veškeré velikosti jsou uváděny v milimetrech