Byť uděláme maximum, u objednávek od 16.12. žel již nemůžeme garantovat doručení do vánoc

Nabídka kategorie "Doplňky" nepatří do portfolia značky DIOSTEN.style. Jedná se o doplněk naší nabídky pro ty, kteří seberozvoj a osobní růst chápou, stejně jako my, jako svou životní cestu a hledají nástroje pro osobní harmonizaci, potěchu, radost a podporu své vnitřní práce; což je cíl a základ z něhož a pro nějž se zrodil a existuje i DIOSTEN.style - přinášet radost a podorovat rozvoj krásy těla, duše a ducha. S každým DIOSTENem stavíme do světa vedle krásného šperku také nástroj pro osobní harmonizaci a růst své osobní síle a svému skutečnému potenciálu. Chceme tak přispět k probuzení a růstu skutečného lidského potenciálu a vědomí. V duchu této myšlenky jsme se rozhodli zařadit do naší nabídky také nabídku produktů, které sice netvoříme ani nevyrábíme, které jsou však součástí naší cesty a dělají nám samotným radost.

Aura-Soma produkty jsou součástí mé práce COLOROLOGA® již více než 15 let. Objevují se také na mých seminářích, workshopech a soustředěních v rámci mnou nabízené nauky - COLOROLOGIE®. Jejich propojení s DIOSTENy je nabídkou jedinečné příležitostí věnovat si, vedle DIOSTENu jako takového, ještě další porci péče, lásky a pozornosti. Pokud u jakéhokoliv DIOSTENu najdete odkaz na AURA-SOMA produkt, pak je to čistě z toho důvodu že podpoří práci s daným DIOSTENem.

Žel, ne vždy s VÁMI MŮŽEME SDÍLET VŠECHNY INFORMACE O TĚCHTO PRODUKTECH - právní předpisy EU jsou v těchto ohledech velmi komplikované a o možných účincích a působení těchto produktů, mimo rámec jejich primárního působení, informovat neumožňují. Seznámit se s nimi můžete na našich praktických kurzech, workshopech nebo mnou poskytovaných osobních konzultacích COLOROLOGIE®. Cílem jakékoliv naší práce, aktivity či působení je podpora na cestě k sobě sama, druhým, svému naplnění, poznání a životní radosti. Jsme rádi, že s vámi můžeme právě tyto snahy sdílet i tímto způsobem.