Náš Tip pro váš osobní rozvoj: Letní praktický Workshop COLOROLOGIE® s Rafaelem

  • Každý DIOSTEN procházejí doslova alchymistickým procesem zrodu, který trvá několik dní
  • asistuje při něm Colorologie®, Numerologie, Astrologie, Slunce, Luna i záření Hvězd, Krystalogie, Posvátná geometrie, Krystalické mřížky, Krystaly, Vůně, Esence a Byliny, síla Naladění, Záměr a pokorné Naslouchání
  • podobu DIOSTENu definují Oheň, Voda, Vzduch, zhmotňují Kov, Země a Dřevo
  • hlavním prvkem fyzické formy a podoby je vedle Krystalů, Minerálů a Drahých kamenů - Měď
  • díky Mědi se z nich stává silný zářič a vibrační energetický klíč k různým rovinám bytí
  • jeho účelu, síle a působení žehná Modlitba
  • své působení nabízí člověku, zvířatům, rostlinám i prostoru kde se nachází

DIOSTEN se formuje do výsledné podoby několik dní. Jeho základní zrod je definován působením sil Ohně, Vody, Země, Vzduchu. Každý jednotlivý proces zrodu je jiný, a jakákoliv snaha ho jakkoliv usměrňovat a vymýšlet končí neúspěchem. DIOSTEN se nakonec, přes veškerou domnělou péči a snahu, rozpadne. Než se dostane do nabídky, kterou máte na našem webu DIOSTEN.style možnost procházet, předchází tomu různě dlouhý proces. Řídí ho DIOSTEN sám a je to on sám, kdo nakonec dá impulz, že je čas, aby byl nabídnut. V tu chvíli zprostředkovává také svou charakteristiku, která se stává výchozím bodem pro doprovodný text, který je pak umístěn do jeho popisku.

 DIOSTEN je svědectvím o tvůrčích silách Života, které jemu samotnému daly povstat a zformovat se. Nejprve v podobě drahých kamenů, krystalů či minerálů, později jako přívěsku, prstenu, náramku nebo jakékoliv jiné formě zářiče, určeného nejen pro lidské biopole nebo prostor, který obývá.

Ať je Vám v neklidných časech dneška v každém ohledu jen přínosem a přinese Vám minimálně tolik radosti a naplnění, které do nich vkládám při jejich tvorbě a zrození.

 

©Rafael | DIOSTEN.style
Všechna práva vyhrazena!