Vážení, v období od 28.5. do 6.6. je provoz e-shopu mírně omezen. Objednávky doručené v tomto období budeme rozesílat dne 7.6.. Děkujeme za pochopení.

Genové klíče

64 tzv. Genových klíčů popisuje 64 různých aspektů lidského chování a každy z nich je prezentován klíčovými slovy představujícími různé frekvence vědomí. Tato slova jsou specifickými kódy, které náleží k jednotlivým typům genů. Autorem nauky o Genových klíčích je R. Rudd.

Genové klíče v souvislosti s DIOSTEN šperky slouží jako identifikátory pro stavy vědomí na které se lze v souvislosti s daným DIOSTEN šperkem zaměřit. Vždy vybírám a přiřazuji takový Genový klíč, který je možnému působení daného Šperku nejblíže a který může, mimo jiné, pomoci daný Šperk "uchopit energeticky". Jednotlivé Genové klíče vyjadřují určité úrovně vědomí ve třech polohách a to jako STÍN - neprobuzené vědomí, DAR - procitající vědomí a tzv. SIDDHI - které můžeme chápat jako nejvyšší, probuzený aspekt dané linie vědomí. STÍN, DAR ani SIDDHI nejsou nástrojem hodnocení, ale pouze poukazují na míru vědomí v daném tématu či oblasti poznávání. STÍN, DAR a SIDDHI daného aspektu vědomí je nutné chápat pouze jako ukazatel oblasti či oblastí, na něž je vhodné se skrze optiku Genových klíčů zaměřit. Jakákakoliv další práce s těmito tématy je čistě individuální záležitostí toho, kdo se s těmito informacemi rozhodl pracovat. Propojení s DIOSTEN šperky slouží ryze jako identifikátor určitých témat či oblastí v nichž může daný šperk nalézt své uplatnění.

Poznámka: Výše uvedená interpretace tématu Genových klíčů je ryze má vlastní, neodráží názory žádné zajmové skupiny kolem nauky o Genových klíčích. Mou snahou není objasnit komplexní nauku o Genových klíčů, pouze sovislost se Šperky, který tvořím. Zajímá-li vás toto téma, vyhledejte si prosím literaturu, která dané téma objacňuje a zprostředkovává v plné šíři.