Obchod je v testovacím režimu - Objednávky prozatím nepřijímáme.

Veškerý obsah webového rozhraní DIOSTEN.style, zejména popisky, zveřejněná data a informace týkající se nabízeného, mají ryze informativní charakter a ráz a jsou uměleckým vyjádřením autora obsahu, nenabízí žádný způsob ani metody léčení, nevyjadřuje ani nezastupuje žádný náboženský nebo duchovní směr. Předkládané informace jsou nabízeny jako podnět pro vlastní zkoumání, hledání a bádání a v žádném případě nemají za cíl nahradit jakoukoliv péči o fyzické, mentální nebo duševní zdraví toho, kdo jejich obsah zkoumá, vstřebává a jakkoliv zpracovává.

Primárním obsahem webového rozhraní je nabídka autorských šperků z mědi, drahých kamenů a minerálů. Jakékoliv podpůrné a harmonizující vlivy těchto šperků jsou ryze a zcela subjektivní, individuální záležitostí a nemohou být v žádném ohledu garantovány. Vyjadřují ryze autorovy zkušenosti, které jsou nepřenosné. Charakteristiky jednotlivých šperků mají čistě informativní ráz a charakter, nejsou nabídkou účinků, léčby, léčení ani uzdravení. Autor (provozovatel) se zříká jakékoliv odpovědnosti plynoucí z nenaplněných očekávání a představ ohledně vlivu a působení jednotlivých šperků. Garance a záruka je poskytována na hmotné zboží, tedy šperk jako takový. 

Veškeré fotografie DIOSTENů pořizujeme se zřetelem na zachování absolutního věrohodného zobrazení nabízeného. Ani přes tuto upřímnou snahu o věrnou reprodukci nabízeného nejsme schopni zaručit, že zobrazené vidíte tak, jak vypadá ve skutečnosti. Jde zejména o barevné zobrazení, odstíny, apod, které se vykreslují a zobrazují dle typu a technické vybavenosti zařízení na němž si naše webové rozhraní prohlížíte a námi nabízené zboží zobrazujete. Berte prosím tuto skutečnost na zřetel. Každé zařízení (mobilní telefon, tablet, stolní počítač, notebook) zobrazuje dle svého nastavení a parametrů, které nemůžeme pro správné zobrazení nijak ovlivnit.

Rafael EbRampti
autor a provozovatel