Proč a jak nás Esenciální oleje ovlivňují?

Kromě svého chemického složení, které může ovlivnit fyzickou rovinu našeho těla, působí esenciální oleje také na naší náladu, pocit pohody a vitality. Děje se tak prostřednictvím procesu zvaného „strhávání“.

Podle vědeckých studií jsou vibrační frekvence Esenciálních olejů nejvyšší ze všech přírodních látek, které člověk zná. K čemu dochází při použití například u člověka? Díky principu "strhávání" dochází k tomu, že vyšší frekvence oleje při kontaktu s nižší vibrační frekvencí tuto nižší frekvenci zvýší a tím navodí určitý stav. A platí to i naopak, proto nás čisté a kvalitní Esenciální oleje umí také stabilizovat a uzemnit, nejen otevřít vyšším inspiracím.

Proces "strhávání" může být základem pro natstolení trvalé harmonie nebo změny, protože umožní spustit odpovídajíc reakce a odpovědi celého organismu a tím může dojít k nastolení určité změny. Různé frekvence znamenají různou kvalitu, různý stav a různý účinek. Svou frekvenci má například také Země jako taková. Dohledal jsem například:

 • Zdravé lidské tělo 62-70 MHz.
 • Lidské buňky se mohou začít měnit, když jejich frekvence klesne dlouhodobě pod 62 MHz
 • 58 MHz je frekvence těla při nachlazení nebo chřipce
 • 42 MHz je frekvence těla, kde se může objevit rakovina.
 • ve chvíli smrti byla údajně naměřena frekvence 20 MHz.

Bylo vědecky prokázáno, že naměřené frekvence Esenciálních olejů dosahují například těchto frekvencí:

 • Růže 320 MHz
 • Slaměnka 180 MHz
 • Kadidlo 147 MHz
 • Levandule 118 MHz
 • Heřmánek 105 MHz
 • Jalovec 98 MHz
 • Santalové dřevo 96-98 MHz
 • Angelika 85 MHz
 • Máta peprná 78 MHz
 • Galbanum 56 MHz
 • Bazalka 52

Nižší frekvenční rozsah neznamená škodlivé působení, ale má či může mít pro tělo uzemňující a zklidňující charakter. Naopak vyšší frekvence mají co do činění s meditací, spánkem, vědomím a soustředěností. Vztahují se více k našemu duševně-duchovnímu rozměru. Ne vždy však znamenají vyšší frekvence lepší výsledek. U určitého psychického rozpoložení s nižší vibrační frekvencí mohou esenciální oleje s vyšším frekvenčním rozsahem způsobovat například roztěkanost, nesoustředěnost a pod. Vždy je třeba přistupovat k témto záležitostem s citem, rozvanou a náležitými zkušenostmi.

Jakýkoliv emoční stav má svůj frekvenčí rozsah a ten se dá díky frekvenci Esenciálních olejů ovlivnit, pozněnit, navýšit, snířit či zcela eliminovat. Pak už je na daném člověku, zda si svým způsobem života, svým způsobem myšlení a vším co se ho týká umí trvale udržet takový frekvenční stav, který mu prospívá. A jak již bylo zmíněno, frekvence Esenciálních olejů ovlivňují také frekvenci našich buňek. Tím mohou ovlivnit jejich vibrační rychlost, a to může mít vliv na naše fyzické zdraví nebo na to, jak se cítíme. Za vším je tedy frekvence a její energie.

ENERGIE

Albert Einstein to vyjádřil nejlépe, když řekl: "Všechno je energie". Žijeme totiž doslova v moři vibrací! Čtyři z našich pěti smyslů – zrak, sluch, hmat a chuť – přijímají senzorická data z prostředí. Ta se přenášejí přes nervový systém do mozku a na úrovni mozku jsou tato data interpretována na základě našich mentálních schémat nebo mentálních filtrů (tj. přesvědčení).

Co to znamená? Tak například, když člověk slyší štěkání psa, je štěkot zvukovou vibrací, kterou uši přijímají a poté vysílají jako signál do mozku. Ten tento signál, na základě naučených skutečností, identifikuje jako zvuk od psa. Pokud by se člověk svůj mozek „naučil“, že štěkot psa pochází od kočky, identifikoval a interpretoval by jeho mozek zvuková data štěkajícího psa jako kočku. Energie totiž souvisí také s informací a informace si mozek ukládá na základě opakovaných zkušeností. Ty jsou pak určující pro to, co a jak vnímá, co přijímá a co odmítá. Dle toho se pak člověk chová nebo dle toho reaguje. Pokud si tedy náš mozek zapíše například energii určitého typu lidí jako nebezpečnou, bude vždy, když tuto energii navnímá reagovat odpovídajícím způsobem, aniž by k tomu byl zavdán zjevný důvod. Toto je v podstatě princip podvědomí. A proč nás to zajímá? Jsme vybaveni čichem, pátým smyslem, který umí výše popsaná schémata mozku obejít!

Pokud jde o čich, funguje to tak, že jsou pachy a vůně přijímány receptory v nose a ty tento signál přenáší do čichového bulbu, který je součástí limbického mozku. Protože údaje o čichu neputují nejprve do nervového systému a místo toho jdou přímo do mozku, říká se, že čich je přímým spojením mozku s prostředím. Všechny vůně, stejně jako například všechny zvuky, barvy nebo krystaly mají svou vlastní charakteristickou frekvenci. Kdyby neměly svou vlastní vibraci, nerozeznali bychom jedno od druhého, stejně jako bychom neuměli rozeznat různé vůně a různé pachy.Lidská bytost je ve skutečnosti pouze "různá forma energie držící dočasně pohromadě". Proto má smysl, v případě, že chceme své tělo jakkoliv ovlivnit, používat produkty založené na energii. S energií souvisí také naše duševní a duchovní podstata, která je naší hlavní energetickou esencí. Proto produkty založené na živé energii umí podpořit naše tělo, harmonizovat naší mysl, psychický nebo duševní stav a povzbuzovat naší duchovní podstatu.

Jsme energie! Máme fyzické tělo, které je tvořeno orgány, ty jsou tvořeny buňkami, ty atomy, které jsou na subatomární úrovni shlukem elektronů - vírů a projevů přítomné energie. Věda tedy dokazuje to, co Einstein řekl: Všechno je energie; včetně lidí.

Pokud jde o rostlinné Esenciální oleje, mají jejich 100% čistota a 100% přirozený přírodní původ schopnost energeticky ovlivnit naše zdraví a pohodu právě proto, že jsou bezpochyb v absolutním souladu s vibrační a energetickou povahou celé naší bytosti. Stejné platí o vlivu na rostliny a zvířata.PŘIPOJTE SE K NÁM A
OBJEVTE PRO SEBE
ÚŽASNÝ SVĚT ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ
INFORMACE ZDE


Doporučené produkty4