PRASIOLIT & DIOSTEN

Krystal PRASIOLITOVÝCH DIOSTENů je předzvěstí obnovy rovnováhy a harmonie. Bude prospěšný všude tam, kde chcete podpořit vytrvalost a vitalitu, nebo nastoupit novou životní cestu. Podpoří schopnost vnímat a pomůže vytvořit prostor pro cokoliv, co cítíme a vnímáme jako součást sebe samotných, ale nedáváme tomu ve svém životě prostor. V rovině duše, těla, mysli i ducha. Tyto DIOSTENY jsou z pohledu COLOROLOGIE® ideálními společníky pro práci s tématy, která se týkají objevování nového životního prostoru. Pro svůj život, své vztahy, své plány, životní i tvůrčí realizaci, učení se a osobní růst. Mohou pomoci v posunu na novou úroveň vnímání a podpořit schopnost činit vnitřní volby – základ pro jasná rozhodnutí. Jsou to DIOSTENy, které zarezonují všude tam, kde je potřeba zesílit ve vnitřních volbách, tam, kde nazrávají změny životního směru, tam, kde míříme k životním křižovatkám ( nebo na nich už stojíme), a také tam, kde se rodí potřeba následovat svou pravdu, cestu a směr. Vědomě i nevědomě. Umí podpořit, přitáhnout a zvědomit vše, co k nové životní etapě patří a mohou být oporou v aktivním následování nově zvoleného směru – budete-li to chtít a půjdete-li tomu aktivně vstříc.

DIOSTEN.STYLE
©2021 Všechna práva vyhrazena!

Doporučené produkty2