Vážení, v období od 28.5. do 6.6. je provoz e-shopu mírně omezen. Objednávky doručené v tomto období budeme rozesílat dne 7.6.. Děkujeme za pochopení.

Modrý TURMALÍN / INDICOLIT & DIOSTEN

INDICOLITOVÝ DIOSTEN Rezonanční šperk je výjimečný nástroj pro duchovní nebo léčitelské praktiky, a to pro svou schopnost přijímat a transmutovat vysoké duchovní vibrace do našeho bdělého, denního vědomí. Vybízí k odevzdání všech rušivých a sabotujících myšlenek do samoty tekutého ticha, do půvabného světa upouštění a otevírání se tichu a klidu vnitřního světla.

Z pohledu mé nauky Colorologie® souvisí Indicolitový DIOSTEN šperk s tématy ducha, míru, důvěry a sebedůvěry, světem myšlenek a také Víry. Například v to, že smíme, že Život je dobrý a bezpečný, že disponujeme vnitřní hodnotou, lidskou důstojností apod. Nejde tedy o víru v náboženském smyslu. Myslím, že náboženské struktury pojmu Víra ublížily a zavlekly ho do vod, jimž se podvědomě vyhýbáme. Přitom je to právě klidná Důvěra, víra v dobrý konec či začátek, víra v dobro či možnost změny, co dává našim životům poznat Naději. Bez Víry není ani Naděje a kde není Naděje, tam se; nenaděje...
DIOSTEN s Modrým Turmalínem synergicky p
ovzbuzuje uvolnění emocionálních vazeb a osvobozuje mysl k tomu, aby prozkoumala vyšší vědomí a navázala spojení s duchovním rozměrem hluboko uvnitř nás i kolem nás. Z
vyšuje schopnost jasné a upřímné vnitřní komunikace a dodává odvahu vést vnitřní dialog, mluvit "od srdce" a "z duše". Podporuje otevřenou mysl a pochopení k rozdílům a slabostem druhých, etiku, smysl pro odpovědnost a také službu lidstvu...

Indicolit patří do rodiny Turmalínů a bezesporu se vyplatí seznámit se s také charakteristikou TURMALÍNOVÝCH DIOSTEN ŠPERKŮ, rozvedenou podrobně v článku o nejrozšířenější formě Turmalínu – SKORYLU. Naleznete zde.

DIOSTEN.STYLE
©2022 Všechna práva vyhrazena!

Doporučené produkty1