KYANIT & DIOSTEN

KYANITOVÝ DIOSTEN  jeden z těch nejvýznamnějších nositelů klidu, míru a uvolnění. Je ideální pro ty, kteří mají pocit neustálého neklidu, ty, kdo mají sklony k emocionální nestabilitě, přecitlivělosti, labilitě nebo také rychlým emocionálním výbuchům či střídání nálad. Tyto DIOSTENy mohou být skvělými nástroji pro objevovaní a rozvíjení ohleduplné komunikace nebo růst schopnosti soucítit a vnímat. Mohou být skvělým majákem a ochráncem před útočnými a negativními vlivy okolí a to díky schopnosti prohlubovat intuitivní vnímavost a schopnost hluboké koncentrace, opírající se o podporu aspektů důvěry, sebedůvěry a sebevědomí. Nepracují tak, že by "pohlcovaly negativitu". Pracují tak, že zvyšují schopnost vnímat a důvěřovat či věřit. Pracují tak, že posilují pozitivitu naší vnitřní podstaty; tedy vnitřní citovost.

Modrý KYANITOVÝ DIOSTEN, nejběžnější v naší nabídce, bude pohledem mé nauky COLOROLOGIE® naprosto ideální průvodce pro znovuobjevení a upevňování či rozvíjení hluboké koncentrace, schopnosti důvěřovat sobě a tím i svému okolí a také pro rozvoj vnitřní komunikace, jejíž základem je schopnost hluboké víry a důvěry. Víry nikoliv v náboženském smyslu slova, ale například víry v to, že je bezpečné být sami sebou, komunikovat se svým vnitřním světem, důvěřovat mu, dávat mu ve vnějším světě prostor a možnost projevit se. Víry, že je bezpečné být sami sebou a mít prostor pro svůj vlastní vnitřní svět, myšlenky, modlitbu, víru v cokoliv, co je v souladu s naším morálním kodexem a citovým životem.

Tyto DIOSTENy jsou tedy z pohledu nauky COLOROLOGIE® nositely pozitivity, klidu, a čistoty, kterou oceníme zejména v rovinách vztahů. Jak v tom k sobě sama tak i druhým, včetně vztahů partnerských. Vedou k objevování hlubších rovin sebe sama a tím probouzí také schopnost sebe a druhé nejen vidět, ale skutečně vnímat. Před jejich světlem neobstojí negativita namířená proti naší nejhlubší rovině, nám samotným, naší důvěře v život ani ustrnutí v pasivním odžívání namísto žití, opírajícího se o důvěru v Život a jeho hluboký smysl. Svým působením mohou pomoci překonat staré a překážející vzorce a struktury myšlení, postojů a okleštěných emocí - tím, že pomohou důvěřovat novému a znovu vnímat to, že Život je svobodné plynutí umožňující cokoliv, za co jsme ochotni nést skutečnou odpovědnost - teprve pak jsme s tím za čím jdeme, skutečně za jedno.
Tyto DIOSTENy mohou mít různou barvu: modrou, oranžovou, černou nebo zelenou. K mírně odlišnému působení je případně přihlédnuto v komentáři u daného DIOSTENu.

DIOSTEN.STYLE
©2022 Všechna práva vyhrazena!