Krystal SAMOLÉČITEL & DIOSTEN

Symbolika hraje při "čtení" a vnímání Krystalů svou důležitou úlohu. Nejinak je tomu u Krystalů, kterým říkáme "Samoléčitelé". V principu jde o takové Krystaly, které ani po svém odlomení od základny, na které vyrůstají, neztratily svou schopnost "dorůstat" a místo svého ulomení "zahojily" nově dorostlými útvary. Většinou jsou to drobné špičky jakoby nově nasazených Krystalů. Mohou mít drobný ale i velmi výrazný charakter či podobu. Na odlomené, "zraněné", části  Krystalu tak vyrůstají fascinující seskupení připomínající "osadu", "vesnici", "zámek" či "hrad".
Symbolicky se tato schopnost dorůstat nazývá "sebe-uzdravením" a právě tuto zkušenost ze své vývojové a růstové fáze nesou tyto Krystaly zapsanou do své struktury a svého silového otisku. Tato "vývojová zkušenost", trvající staletí a tisíciletí, je charakterizována jako nezdolná schopnost regenerace, trpělivosti a sebe-pozornosti, sebe-uzdravení, sebe-obnovy, sebe-zahojení či, chcete-li, sebe-uzdravení. Po odlomení zůstal takový Krystal ležet na svém místě a jeho vývoj a formovaní pokračoval za zcela nových podmínek. Otisk nezdolnosti, vytrvalosti a schopnosti hojit a uzdravovat byl do těchto Krystalů vetkán jako jejich silný odkaz.
Univerzálnost použití jejich síly a charakteristiky z nich dělá opravdu mocné spojence, kteří mohou být připomínkou toho, že Život se nikdy nevzdává a hledá vždy nové způsoby, jak vyjádřit sebe sama.

DIOSTEN.STYLE
©2022 Všechna práva vyhrazena!