Krystal KLÍČOVÝ OTISK & DIOSTEN

KLÍČ / KLÍČOVÝ OTISK – Krystal nesoucí na sobě otisk / vtisk jiného krystalu, který často připomíná "kulatou" klíčovou dírku – odtud název – nebo vykazuje znaky přirozeně vtisknutých tvarů / prohlubní v důsledku tlaku a působená jiných v bezprostředním kontaktu dorůstajících krystalů. Tento znak bychom mohli symbolicky interpretovat například jako zkušenost s prorůstáním či působením cizích vlivů na naši duši, mysl, tělo, existenci... Nebo tendenci podléhat jim, odevzdávat jim svou sílu, nebo se jimi nechat formovat. V dobrém či lépe řečeno přínosném slova smyslu i ve smyslu omezení, cizí nadvlády, cizího ovládání, manipulace a snahy vnutit nám svou vůli. Silné téma... Díky těmto znakům se těmto krystalům přisuzuje právě "zkušenost" s cizími vlivy a podpora schopnosti vymanit / vyvázat / osvobodit se z nich a nést je nikoliv jako jizvu a šrám, či "kaz na kráse", ale jako cennou zkušenost, která nás ctí a udržuje například v bdělosti před opakováním starých chyb nebo jako symbol posunu na naší cestě k vlastní zralosti, svobodě, projevu, nezávislosti... Tyto krystaly mohou tedy symbolicky pomáhat například při práci právě s tématy osobní svobody, touhy proměnit omezení v odrazový můstek či osvobození se. Toto vše dokážeme samozřejmě především díky vzedmutí síly našeho vlastního vědomí, rozhodnutí a odhodlání konat, ale jako symbol takového procesu mohou být tyto krystaly cenou upomínkou podobných procesů či nutnosti bdít a pečovat o svou nezávislost. Mohou být také připomínkou toho, že každá životní událost nás ctí, dokážeme-li ji přetavit do zkušenosti, která nás posouvá dál. Pak i jizvy a šrámy získávají svůj smysl. Jsou vyjádřením životního růstu, nikoliv chyby, prohry či ztráty síly...

DIOSTEN.STYLE
©2022 Všechna práva vyhrazena!

Doporučené produkty6