DUHA v Krystalech & DIOSTEN

Od pradávna symbol uzavření Nové smlouvy Stvořitele s člověkem poté, co byl svět očištěn Potopou a člověk na ní dostal novou příležitost k životu v souladu s Vůlí svého Stvořitele. Dnes snad nejvíce zneužívaný symbol sloužící propagandě, která je nepříjemná i těm, kterých se týká. V přírodě v nás Duha ve své přirozené formě probouzí v našem cítění naději, radost a znamení obratu. Většinou se objevuje v mezičase, kdy si například svět ponořený do šera deště podává ruku se svitem nově se objevujícího slunečního světla. Oblouk klenoucí se na ještě potemnělém nebi nám v tu chvíli daruje pozdrav světla ve všech jeho barvách. V mytologii je Duha symbolem mostu do jiných světů a traduje se, že na jejím konci je ukrytý poklad. V Krystalech se tvoří odrazem světla od plošek uvnitř krystalu. Pohled na Duchu v Krystalech probouzí stejné asociace jako ducha v přírodě – přítomnost naděje, světla a pozdravu vyšších světů, které nám připomínají, že Stvořitel nezapomněl na svou pradávnou úmluvu o Novém životě ve světle jeho Vůle... Symbolika, ano; ale krásná, nemyslíte?

DIOSTEN.STYLE
©2023 Všechna práva vyhrazena!