CHROME DIOPSIDE & DIOSTEN

CHROMDIOPSIDOVÝ (Diopsidový, Chrome Diopside) DIOSTEN – Rezonanční šperk spojený s tématy rovnováhy, harmonie a souzvuku, tedy stavy, kdy panuje soulad a barevné, nikoliv jednostranně černobílé vidění světa. Osobně považuji DIOSTENy osazené zelenými Diopsidy za "Strážce a podporovatele pravdy" - o sobě, druhých i světě kolem nás. Zejména pro skutečnost, že z pohledu mé nauky Colorologie® navazují spojení s naším srdečním centrem a podporují jeho propojení s naší schopností manifestace; taková manifestace pak vychází ze schopnosti vnímat a cítit. Tam, kde je základem vnímání a cítění, tam mizí potřeba nezdravé tolerance a dostavuje se schopnost zdravého pochopení, schopnost soucítění a ohledu a tím, spádově, také zdravé věcnosti a skutečné prospěšnosti zohledňující širší souvislosti – objevuje se a rodí schopnost "vidět věcně z více stran", činit vnitřní volby a následovat je smělými postoji a také skutky.

Tyto DIOSTENy jsou přátelé a strážci balancu a nepřátelé jednostrannosti. Mohou podporovat snahu o schopnost vidět "obě strany mince", schopnost vnímat z vícero stran a z různých perspektiv, rozpoznávat zdravé duální vyjádření jednoty a také schopnost hýbat vnitřními volbami hranicemi našeho životního prostoru. Podpoří snahu nezasahovat do záležitostí druhých lidí a zdravě definovat svůj vlastní životní postoj. Mohou podpořit práci s tématy "Odtud – Potud", tak, abychom žili ve shodě, svobodném nádechu a výdechu, bez vnitřních pocitů tísně, manipulování, ovládání přehnanou a nevyžádanou péčí, vyvarovali se přecitlivělosti, vnitřní nesvobodě či dokonce usurpátorství. Jak vůči sobě, tak i druhým. Mohou pomoci s hledáním a udržováním zdravé hranice a rovnováhy mezi "já" a "oni".

Z pohledu Colorologie® jsou to pomyslné kompasy pro nalezení "zlaté střední cesty" a skvěle podpoří v objevování a následování naší pravé životní cesty. Rezonují s tématy soucitu, vnímavosti, regenerace a obnovy a rozpomenutí se na dávno získané zkušenosti uložené v našem duchovní srdci – cítění a lásku.

DIOSTEN.STYLE
©2022 Všechna práva vyhrazena!

Doporučené produkty5