Vážení, v období od 28.5. do 6.6. je provoz e-shopu mírně omezen. Objednávky doručené v tomto období budeme rozesílat dne 7.6.. Děkujeme za pochopení.

AURALIT & DIOSTEN

AURALIT OBECNĚ

V charakteristice Auralitu jsem velmi opatrný. AURALIT je obchodní název pro krystaly AMETYSTU přirozeně obsahující příměs minerálních látek, které se projevují zemitými barvami červeno-hnědo-oranžovo-skořicových odstínů charakteristických pro přítomnost Citrínu, Záhnědy, Hematitu a Goethitu. Každý mnou použitý AURALIT obsahuje různé množství těchto příměsí, každý však určité procento nese. Není-li vidět pouhým okem, objeví se při prosvícení.
V souvislosti s Aurality narazíte také na obchodní název AURALIT 23. Jsou to opět Ametysty s příměsí minimálně 17 minerálů nebo prvků z celkového možného počtu 23 prvků. Od těchto 23 prvků se obchodní název "Auralit 23" odvozuje. Byl objeven v roce 2007 v Kanadě v oblasti Thunder Bay a jeho stáří se odhaduje údajně až na 1,2 miliardy let. V současnosti se na trhu objevují také Aurality z Brazílie.
Mineralogové s tvrzením o přítomnosti cizích prvků v Ametystu neshodují a na burze by se vám nejeden nadšený, vzdělaný mineralog za tento název nezdráhal doslova vysmát s odkazem na obchodní podfuk a útok na peněženky důvěřivých zákazníků. Budete-li pátrat, najdete různé informace. Například o pádu Meteoritu do nalezišť Ametystů, který Ametysty po nárazu při jejich formování obohatil o oněch až 23 vzácných prvků. Jejich obsah a přítomnost se zjišťuje pomocí rentgenového záření a jde o tyto: Titan, Kakoxenit, Lepidokrocit, Ajoit, Hematit, Magnetit, Pyrit, Pyrroluzit, Zlato, Stříbro, Platina, Nikl, Měď, Železo, Limonit, Sfalerit, Covelit, Chalkopyrit, Gialit, Epidot, Bornit, Rutil, Záhněda a nosný Ametyst. Jak bylo zmíněno výše, označení Auralit 23 si údajně zaslouží jen takový Ametyst, který těchto prvků obsahuje minimálně 17. 
Někdy se těmto krystalům říká také "Red Cap Amethyst". Zatímco nejběžnější Ametyst má často tmavě purpurovou (magentovou), levandulovou, fialovou a chevronovou barvu (fialovo bílé pruhování s lila odstíny), Auralit 23 může být navíc také v odstínech červené, nachové a chevronové. Název „Ametyst s červenou čepicí“ odkazuje na doslovnou červenou „čepici“, která krystaly Auralitu zdobí na jejich vrcholu. Cena těchto exemplářů může být velmi vysoká a stoupá právě s ohledem na množství a přítomnost jiných minerálů.

AURALIT & DIOSTEN

Veškeré charakteristiky Auratilových DIOSTENů mohou vycházet z charakteristik patřících Ametystu, avšak účinek Auralitu je obohacen a "modifikován" o přítomnost jiných minerálů, které mu propůjčují schopnost spojení s jinými energetickými toky a silami; obrazně řečeno. V případě Auralitu (nikoliv Auralit 23) jsou to nejčastěji kvality Citrín, Záhněda, Hematit a Goethit, kdo mu propůjčují své charakteristiky.
Z pohledu mé nauky Colorologie® jde o DIOSTENy, které zprostředkovávají kontakt s vlastní intuicí, celkově mohou navyšovat vibrace celého energetického systému, uzemňovat i otevírat jemnějším rovinám bytí. Vedou ke změně a transformaci na všech rovinách. To může být někdy náročný proces. Psychicky, emočně i mentálně. Tehdy je potřeba pracovat s nimi bděle, protože se dotýkají témat, která souvisí se vším, co označujeme pojmem "Osobní Přesvědčení". V důsledku toho mohou odhalovat netušené podstaty a souvislosti. Proto je dobré s nimi pracovat cíleně a vědomě, ne je mít jen tak zavěšené na krku.
Možná s nimi budete chtít pracovat jen někdy, protože jejich dosah může být mocný a v případě, že nejsou nitro, vědomí a mysl připraveni na kooperativní posun, mohou být tyto DIOSTENy pro své "naléhání na změnu" pociťovány jako nepohodlné, někdy až tísnivé. To může být známkou toho, že neumíme navýšenou vibraci zužitkovat či zpracovat, stát a působit v ní. Mohou se také dotýkat témat, která z nějakého důvodu do svého vědomí nepouštíme. Nelekejte se toho. I toto je přínos těchto DIOSTEN šperků. Upozorňují tím například na nutnost připravit v sobě půdu pro další posun, a právě k tomu je pak můžeme vědomě přizvat. Je v pořádku je v takovém případě na nějaký čas či nějakou chvíli odložit, zpracovat ve vlastním tempu vše co je třeba a vrátit se k nim. Minimálně ve chvíli až se zase přihlásí o vaši pozornost a splynou se skutečnými potřebami vaší bytosti, nikoliv například pouze s přáními rozumového chtění a urputné snahy něčeho dosáhnout, nebo před něčím v odevzdanosti utéct. V jiném období je doslova nebudete chtít sundat z krku; to tehdy, jdete-li posunu vědomě vstříc. Avšak, zpět k tématu přesvědčení:

Přesvědčení není víra, přesvědčení je skutek manifestující to, čemu věříme. Víra nikoliv v náboženském slova smyslu, ale ve smyslu toho, čemu jsme ochotni podřídit vše co jsme a co děláme. Přesvědčení je tedy skutkem realizovaný vnitřní postoj. Přesvědčení nelze hodnotit jako správné a nesprávné. Přesvědčení je vše, co formuje a určuje naše projevy, to, kým jsme i to kým ne. Často o takovém přesvědčení a jeho vlivu nevíme, protože jím jsme a považujeme jeho přítomnost za sebe sama. Můžeme být přesvědčeni například o své hodnotě i o své marnosti, můžeme být přesvědčeni o tom, že si zasloužíme štěstí nebo trest, můžeme žít své nadšení a své sny nebo také své viny, svá omezení a odsouzení. To vše může být přesvědčení na základě, kterého se vědomě nebo nevědomě formuje vše co se nás týká, co přitahujeme, vyhledáváme, co žijeme. Auralitový DIOSTEN tedy může pomoci v jakékoliv práci s osobními přesvědčeními – v jejich žití, transformaci, nalezení, upevnění, odhalení i odložení. Může tedy pomoci odhalit a také uskutečnit či odložit to, čemu ve své hloubi skutečně věříme. Může se nám stát symbolem i barometrem propojení se svou podstatou a míry schopnosti jejího uskutečnění.

Je-li Auralitový DIOSTEN osazen krystalem či kamenem jiného minerálu

...stává se z něj specialista na určitou oblast; aniž by ztratil cokoliv ze své univerzálnosti k níž patří schopnost měnit, transformovat, vést k realizaci, uskutečňovat a být tím, čemu ve své hloubi skutečně věříme. Pomůže se stabilizací a pevnou půdou pod nohama stejně jako s tím, abychom se uměli otevřít svému nejvyššímu potenciálu, a učili se jím být, realizovat ho a uskutečnit. Barva těchto DIOSTENů se z pohledu Colorologie® v naší auře spontánně objevuje tehdy, žijeme-li a uskutečňujeme-li to, co víme v hloubi své duchovní podstaty. Hlavní poselství Auralitových DIOSTEN šperků zní: "Vaše Víra, budiž Vaším Přesvědčením! Věříte-li v nějaké hodnoty; staňte se jimi.".

DIOSTEN.STYLE
©2022 Všechna práva vyhrazena!

Doporučené produkty6