APATIT & DIOSTEN

APATITOVÝ DIOSTEN – Tyto DIOSTENy podporují komunikaci ve všech směrech. Propojují s dimenzemi uvnitř nás, kolem nás i nad námi. Pomáhají s nimi navázat spojení a ve vědomí uzemnit přijaté či navnímané informace. To prakticky znamená například schopnost umět slovně či jakkoliv jinak verbálně vyjadřovat například informace, které nám zprostředkovává naše vnímání, cítění či schopnost naladění. Jedna věc je dané vnímat, cítit a pociťovat, druhá je umět ho pro sebe uchopit a pro okolí vyjádřit a zprostředkovat. Apatitový DIOSTEN podporuje vnitřní komunikaci a vnější vyjádření. 

Ať už se chystáte komunikovat se sebou, se světem druhých lidí, přírodou, minerály, Zemí, svou zahradou, milým či milou, světem svého nitra, myšlenek a nápadů, zvířaty či krystaly a DIOSTENy jimiž se obklopujete, všude tam Vám může být Apatitový DIOSTEN cennou podporou, oporou a pomocí. Apatitový DIOSTEN prostě zatočí s jakoukoliv apatií a podpoří schopnost cítit "proč", nalézt způsob "co" a také "jak". Podpoří schopnost sebevyjádření a komunikace. Vnitřní i vnější.

DIOSTEN.STYLE
©2021 Všechna práva vyhrazena!